شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )

گلهای تازه برنامه شماره 1

زمان برنامه :۳۰:۰۷ دقیقه

حجم برنامه :۱۴ مگابایت

عنوان :جدائی

دستگاه :دشتی

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

همکاری :جواد معروفی /

شاعر :فرخی سیستانی / غزلهای آواز سعدی /

مطلع شعر آواز :

مــرا چــو آرزوی روی آن نگــار آیــد

چو بلبلم هوس نـالـه هـای زار آیـد

مطلع تصنیف :

آهنگ :جواد معروفی

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

دل من همی داد گفتی گواهی

که باشد مرا روزی از تو جدائی

ولی هرچه خواهد رسیدن به مردم

بر آن دل دهد هر زمانی گواهی

من این روز را داشتم چشم و زین غم

نبودست با روز من روشنائی

جدائی گمان برده بودم ولیکن

نه چندان که یکسو نهی آشنائی

صدا بردار :حقیقی / جهانفرد

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

اعلام برنامه :دارد در انتها

http://www.mediafire.com/download.php?wbjhr9cp6ah78ou

 

گلهای تازه برنامه شماره 2

زمان برنامه :۲۶:۳۵ دقیقه

حجم برنامه :۱۱ مگابایت

عنوان :دشت خاوران

دستگاه :ابو عطا

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

همکاری :جواد معروفی / همایون خرم / جهانگیر ملک /

شاعر : رباعیها از ابو سعید ابوالخیر /

مطلع شعر آواز :

مـا دل ز غـم تـو خستـه داریـم ای دوست

از غیـر تـو دیــده بستـه داریــم ای دوست

مطلع تصنیف :

ای در دل مــن قصــد تمنــا همــه تــو

وی در سر مـن مـایـه سودا همـه تــو

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

سر تا سر دشت خاوران سنگی نیست

کز خون دل و دیده بر آن سنگی نیست

در هیچ دیار و هیچ فرسنگی نیست

کز دست غمت نشسته دلتنگی نیست

از شبنم عشق خاک آدم گل شد

صد فتنه و شور در جهان حاصل شد

صد نشتر عشق بر رگ روح زدند

یک قطره از آن چکید و نامش دل شد

مرغان ز چمن چمن ز مرغان خالی

تو مرغ کجائی که چنین خوشحالی

از ناله تو بوی بقا می آید

مینال در این پرده که خوش مینالی

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

اعلام برنامه :دارد در انتها

http://www.mediafire.com/download.php?fcirlnucz7u7cn7

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 3

زمان برنامه :۲۷:۴۱ دقیقه

حجم برنامه :۱۳ مگابایت

عنوان : بی همزبان

دستگاه :

خواننده :محمود محمودی خوانساری

همکاری :حبیب الله بدیعی / فرهنگ شریف / منصور صارمی /

جهانگیر ملک /

شاعر :شهریار

مطلع شعر آواز :

از زنـــدگــانیــم گلـــه دارد جــوانیــم

شرمنـده جـوانـی از ایـن زنـدگـانیـم

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

بزن که سوز دل من به ساز می گوئی

به ساز دل چه شنیدی که باز می گوئی

مگر چو باد وزیدی به زلف یار که باز

به گوش دل سخن دلنواز می گوئی

مگر حکایت پروانه میکنی با شمع

که شرح قصه به سوز و گداز می گوئی

کنون که راز دل ما ز پرده بیرون شد

بزن که در دل این پرده راز میگوئی

گوش زمین به ناله من نیست آشنا

من طائر شکسته پر آسمانیم

گیرم که آب و دانه دریغم نداشتند

چون میکنند با غم بی همزبانیم

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

اعلام برنامه :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?13g3xt63447z6md

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 4

زمان برنامه :۲۹:۲۳ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

عنوان :سوته دل

دستگاه :ماهور

خواننده :عبدالوهاب شهیدی

همکاری :حسن ناهید /

شاعر :بابا طاهر /

مطلع شعر آواز :

خـوشا آنـان کــه از پــا سر نــزونند میــون شعلــه خشک و تــر نـزونند

کنشت و کعبـــه و بتخــانــه و دیــر سرائــی خــالــی از دلبــر نــزونند

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :

شعر ابتدا :

یکی برزیگری نالون در این دشت

به چشم خون فشون آلاله میکشت

همی کشت و همی گفت ای دریغا

که باید کشتن و هشتن در این دشت

غم عشقت بیابون پرورم کرد

هوای عشق بی بال و پروم کرد

به مو گفتی صبوری کن صبوری

صبوری بی تو خاکی بر سرم کرد

مرا نه سر نه سامون آفریدند

پریشونوم پریشون آفریدند

پریشون خاطرون رفتند در خاک

مرا از خاک ایشون آفریدند

صدا بردار :

دریافت اطلاعات :

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

اعلام برنامه :دارد در انتها

http://www.mediafire.com/download.php?pzye72utvh1ylcz

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 5

زمان برنامه :۳۰:۰۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۰ مگابایت

عنوان :تا تو با منی

دستگاه :افشاری

خواننده :سیما بینا / ایــــرج /

همکاری :پرویز یا حقی / منصور صارمی / جهانگیر ملک /

شاعر :سایه

مطلع شعر آواز :

روی تو گلی ز بوستانی دگر است

مطلع تصنیف :

تـا تـو بـا منـی زمـانـه بـا مـن است

بخـت و کـام جـاودانـه بـا مـن است

آهنگ :جواد معروفی

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

روی تو گلی زبوستانی دگر است

لعل لبت از گوهر کانی دگر است

دل دادن عارفان چنین سهل مگیر

با حسن دلآویز تو آنی دگر است

چون نی نفس تو در من افتاد و مرا

هر دم ز دل خسته فغانی دگر است

ای دوست حدیث وصل و هجران بگذار

کاین عشق من و تو داستانی دگر است

تیر غم دنیا به دل ما نرسد

زخم دل عاشق از کمانی دگر است

از قول و غزل سایه چه خواهی دانست

خاموش که عشق را زبانی دگر است

صدا بردار :امینی / جهانفرد

دریافت اطلاعات :متن برنامه / فهرست کامل گلها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

اعلام برنامه :دارد در انتها

http://www.mediafire.com/download.php?plcvua94wlwynd2

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 6

زمان برنامه :۲۷:۰۲ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

عنوان :گل افشان

دستگاه :همایون

خواننده :حسین قوامی /

همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / جهانگیر ملک /

شاعر :حافظ

مطلع شعر آواز :

می خواه و گل افشان کن

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فیروزه امیر معز

شعر ابتدا :

در سنبلش آویختم از روی نیاز

گفتم من سودا زده را کار بساز

گفتا که لبم بگیر و زلفم بگذار

در عیش خوش آویز نه در عمر دراز

می خواه و گل افشان کن از دهر چه می جوئی

این گفت سحر گه گل بلبل تو چه میگوئی

مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را

لب گیری و رخ بوسی می نوشی و گل بوئی

شمشاد خرامان کن وآهنگ گلستان کن

تا سرو بیاموزد از قد تو دلجوئی

تا غنچه خندانت دولت به که خواهد داد

ای شاخ گل رعنا از بهر که میگوئی

صدا بردار :امینی

دریافت اطلاعات :متن برنامه / فهرست کامل گلها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

اعلام برنامه :دارد در انتها

http://www.mediafire.com/download.php?32wwwb58cba6a6x

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 7

زمان برنامه :۳۰ دقیقه

حجم برنامه :۵۵ مگابایت

عنوان :بهار غم انگیز

دستگاه :اصفهان

خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی

خواننده ترانه :عبدالوهاب شهیدی

همکاری :جواد معروفی / همایون خرم / جهانگیر ملک /

شاعر :سایه /

مطلع شعر آواز :

بهار آمد گل و نسرین نیاورد

مطلع تصنیف :

بهـــــارا تلـــــخ منشین خیــــز و پیش آی

گــــره وا کــــن ز ابـــــرو چهــــره بگشای

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

بهار آمد گل و نسرین نیاورد

نسیمی بوی فروردین نیاورد

پرستو آمد و از گل خبر نیست

چرا گل با پرستو همسفر نیست

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :متن برنامه / فهرست کامل گلها

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در انتها

http://www.mediafire.com/download.php?qmkg489i3uru2r2

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 8

زمان برنامه :۲۶:۱۵ دقیقه

حجم برنامه :۴۸ مگابایت

عنوان :سلام باغ

دستگاه :اصفهان

خواننده آواز:ایــــــــــــرج

خواننده ترانه :

همکاری :پرویز یاحقی / فرهنگ شریف / امیر ناصر افتتاح /

شاعر :مــــــــولـــــــوی /

مطلع شعر آواز :

چه بوی است این مگر آن یار می آید

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

آب زنید راه را اینکه نگار میرسد

مژده دهید باغ را بوی بهار میرسد

رونق باغ میرسد چشم و چراغ میرسد

غم به کناره میرود مه به کنار میرسد

باغ سلام میکند سرو قیام میکند

سبزه پاده میرود غنچه سوار میرسد

خلوتیان آسمان تا چه شراب میخورند

روح خراب و مست شد عقل خمار میرسد

چون برسیده کوی ما خاموشی است خوی ما

زانچه ز گفتگوی ما گرد و غبار میرسد

چه بوی است این مگر آن یار می آید

مگر آن یار گل رخسار از آن گلزار می آید

بهار آمد بهار آمد بهار مشک بار آمد

نگار آمد نگار آمد نگار بردبار آمد

بیا کامشب به جان بخشی به زلف یار میماند

جمال ماه نور افشان بدان رخسار میماند

دگر باره سر مستان ز مستی در سجود آمد

مگر آن مطرب جانها ز پرده در سرود آمد

صدا بردار :

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?leaplgdmncdfbht

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 9

زمان برنامه :۲۹:۴۴ دقیقه

حجم برنامه :۵۴ مگابایت

عنوان :قول و غزل

دستگاه :سه گاه

خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری

خواننده ترانه :محمود محمودی خوانساری

همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / محمد موسوی /

امیر ناصر افتتاح /

شاعر :حافظ

مطلع شعر آواز

چه مستی است ندانم که رو به ما آورد

مطلع تصنیف :

آن کیست کــز روی کــرم با من وفا داری کند

بد جای بد کاری چو من یکدف نیکو کاری کند

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

چه مستی است ندانم که رو به ما آورد

که بود ساقی و این باده از کجا آورد

تو نیز باده به چنگ آر و راه صحرا گیر

که مرغ نغمه سرا ساز خوش نوا آورد

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در انتها

اعلام شماره :دارد در انتها

http://www.mediafire.com/download.php?i963irtqzed6dt5

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 10

زمان برنامه :۳۰:۲۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۸ مگابایت

عنوان :پیوند روح

دستگاه :سه گاه

خواننده آواز:اکبر گلپایگانی

خواننده ترانه :

همکاری :اسدالله ملک / فرهنگ شریف / مجید نجاحی / جهانگیر ملک /

شاعر :سعدی

مطلع شعر آواز :

ای باد بامدادی خوش می روی به شادی

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

چون است حال بستان ای باد نو بهاری

کز بلبلان بر آمد فریاد بی قراری

ای باد بامدادی خوش می روی به شادی

پیوند روح کردی پیغام دوست دادی

بر بوستان گذشتی یا در بهشت بودی

شاد آمدی و خرم فرخنده بخت بادی

اول چراغ بودی آهسته شمع گشتی

آسان فرا گرفتم در خرمن اوفتادی

گر در غمت بمیرم شادی به روزگارت

پیوسته نیکوان را غم خورده اند و شادی

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?n706i60vao6t8dm

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 11

زمان برنامه :۲۱:۰۹ دقیقه

حجم برنامه :۱۹ مگابایت

عنوان :زورق سر گشته

دستگاه :همایون

خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی

خواننده ترانه :

همکاری :عبدالوهاب شهیدی عود / امیر ناصر افتتاح ضرب /

شاعر :شهریار /

مطلع شعر آواز :

ستاره مطرب شوقم گسسته سینه جانسوزم

شبانـــه وادی عشقــم شکسته نــای نــالانــم

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :آذر پژوهش

شعر ابتدا :

خیال رفتگان شب تا سحر در جانم آویزد

خدایا این شبآویزان چه میخواهند از جانم

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا و انتها

اعلام شماره :دارد در انتها

http://www.mediafire.com/download.php?3x9onx97wdq1o10

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 12

زمان برنامه :۲۸:۲۱ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

عنوان :گریه شبانه

دستگاه :

خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری

خواننده ترانه :

همکاری :حبیب الله بدیعی / منصور صارمی / فرهنگ شریف /

جهانگیر ملک /

شاعر :غزل سایه /

مطلع شعر آواز :

شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :آذر پژوهش

شعر ابتدا :

شب آمد و دل تنگم هوای خانه گرفت

دوباره گریه بی طاقتم بهانه گرفت

شکیب درد خموشانه ام دو باره شکست

دوباره خرمن خاکسترم زبانه گرفت

نشاط زمزمه زاری شد و به شعر نشست

صدای خنده فغان گشت و در ترانه گرفت

زهی پسند کماندار فتنه کز بن تیر

نگاه کرد و دو چشم مرا نشانه گرفت

امید عافیتم بود روزگار نخواست

قرار عیش و امان داشتم زمانه گرفت

چو دود بی سر و سامان شدم که برق بلا

به خرمنم زد و آتش در آشیانه گرفت

زهی بخیل ستمگر که هرچه داد به من

به تیغ باز ستاند و به تازیانه گرفت

چه جای گل که درخت کهن ز ریشه بسوخت

از این سموم نفس کش که در جوانه گرفت

صدا بردار :حسین محبی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا و انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?y89f29l7strfa2b

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 13

زمان برنامه :۲۷:۰۸ دقیقه

حجم برنامه :۴۹ مگابایت

عنوان :در پرده چنگ

دستگاه :ماهور

خواننده آواز:محمد رضا شجریان

خواننده ترانه :

همکاری :حبیب الله بدیعی / منصور صارمی / منصور نریمان / جهانگیر ملک /

شاعر :حافظ /

مطلع شعر آواز :

نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی

کـه بسـی گل بـدمـد بـاز و تـو در دل بـاشی

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی

که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

سخن پیر مغان است و به جان بنیوشیم

نیست در کس کرم و وقت طرب میگذرد

چاره آنست که سجاده به می بفروشیم

خوش هوائیست فرحبخش خدایا برسان

نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم

گل به جوش آمد و از می نزدیمش آبی

لاجرم ز آتش حرمان و هوس میجوشیم

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است

چون از این غصه ننالیم و چرا نخروشیم

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا و انتها

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?mnjab4w2jh27gwl

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 14

زمان برنامه :۲۹:۴۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۷ مگابایت

عنوان :سخن پیر مغان

دستگاه :

خواننده آواز: ایــــــرج

خواننده ترانه : ایــــــرج

همکاری :جلیل شهناز / همایون خرم / منصور صارمی / امیر ناصر افتتاح /

شاعر :حافظ

مطلع شعر آواز :

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

مطلع تصنیف :

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

آهنگ :همایون

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی

از این باد ار مدد خواهی چراغ دل بر افروزی

سخن در پرده می گویم چو گل از غنچه بیرون آی

که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

گلبن عشق میدمد ساقی گلعذار کو

باد بهار می وزد باده خوشگوار کو

مجلس بزم عیش را غالیه مراد نیست

ای دم صبح خوش نفس نافه زلف یار کو

دوستان وقت گل آن به که به عشرت کوشیم

سخن پیر مغان است و به جان بنیوشیم

نیست در کس کرم و وقت طرب میگذرد

چاره آنست که سجاده به می بفروشیم

خوش هوائیست فرحبخش خدایا برسان

نازنینی که به رویش می گلگون نوشیم

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?a38e4vmyv19zbb2

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 15

زمان برنامه :۳۱:۲۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۹ مگابایت

عنوان :دانه های باران

دستگاه :دشتی

خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی

خواننده ترانه :عهدیه

همکاری :رضا ورزنده / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح /

شاعر :ترانه سیاوش کسرائی / غزل آواز حافظ /

مطلع شعر آواز :

یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد

مطلع تصنیف :

دانــه هــای بــاران بـه شیشه هـا تـرانـه دارد

در اجاق من آتشی به چشمان من زبانه دارد

آهنگ :ترانه جواد معروفی /

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

دانه های باران به شیشه ها ترانه دارد

در اجاق من آتشی زبانه دارد

دل هوای او دل هوای می

دل هوای بانگ عاشقانه دارد

آن پرستو اک از دیار ما بار غم به دل

رفت و کس ندانم کزو نشانه دارد

یاری اندر کس نمی بینم یاران را چه شد

دوستی کی آخر آمد دوستداران را چه شد

آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست

خون چکید از شاخ گل باد بهاران را چه شد

صد هزاران گل شکفت و بانگ مرغی بر نخاست

عندلیبان را چه پیش آمد هزاران را چه شد

زهره سازی خوش نمی سازد مگر عودش بسوخت

کس ندارد ذوق مستی میگساران را چه شد

شهر یاران بود خاک مهربانان این دیار

مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شد

لعلی از کان مروت بر نیامد سالهاست

تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد

صدا بردار : محمد جهانفرد / حسن عسکری /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?tt1zr127n10n1lq

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 16

زمان برنامه :۲۷:۱۲ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

عنوان :برتربت حافظ

دستگاه :ماهور

خواننده آواز:نادر گلچین

خواننده ترانه :

همکاری :حبیب الله بدیعی /

شاعر :حافظ

مطلع شعر آواز :

مژده وصل تو کو کز سر جان برخیزم

مطلع تصنیف :

آهنگ : فریدون شهبازیان ( بر روی چهار مضراب ابوالحسن صبا )

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

حاصل کارگه کون و مکان این همه نیست

باده پیش آر که اسباب جهان این همه نیست

از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است

همه این است و گرنه دل و جان این همه نیست

بر لب بحر فنا منتظریم ای ساقی

فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست

مژده وصل تو کو کز سر جان بر خیزم

طائر قدسم و از دام جهان بر خیزم

به ولای تو که گر بنده خویشم خوانی

از سر خواجگی کون و مکان بر خیزم

یارب از ابر هدایت برسان بارانی

پیشتر زانکه چو گردی ز میان برخیزم

بر سر تربت من با می و مطرب بنشین

تا به بویت ز لحد رفص کنان بر خیزم

خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات

کز سر جان و جهان دست فشان بر خیزم

گر چه پیرم تو شبی تنگ در آغوشم گیر

تا سحر گه ز کنار تو جوان بر خیزم

صدا بردار : حقیقی / محمد جهانفرد /

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?ns3cc1n22mntl8l

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 17

زمان برنامه :۲۸:۰۳ دقیقه

حجم برنامه :۵ مگابایت

عنوان :گل حسرت

دستگاه :بیات ترک

خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری

خواننده ترانه :

همکاری :اسد الله ملک / فرهنگ شریف / جهانگیر ملک /

شاعر :غزلها ابوالحسن ورزی – نظامی /

مطلع شعر آواز :

باد بهار آمد و آورد بوی تو

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :آذر دخت پژوهش

شعر ابتدا :

باد بهار آمد و آورد بوی تو

شد تازه باز در دل من آرزوی تو

در آرزوی آنکه چو گل در برت کشم

هر صبح چون نسیم دویدم به کوی تو

چون غنچه ای که باز شود در سپیده دم

گردد شکفته این دل خونین به روی تو

تا پاکتر به روی تو افتد نگاه من

خود را به اشک شوید و آید به سوی تو

پروانه و نسیم و من ای گلبن مراد

هستیم روز و شب همه در جستجوی تو

ای مرغ شب به داغ که سوزی

که درد او خون میکند فغان تو را در گلوی تو

دانی چه شد نصیب من از نوبهار عشق

گلهای حسرتی که فکندم به کوی تو

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?vkb81buh3kger3b

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 18

زمان برنامه :۲۸:۰۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

عنوان :مرد عشق

دستگاه :چهار گاه

خواننده آواز:ایــــرج

خواننده ترانه :

همکاری :حبیب الله بدیعی / فرهنگ شریف / منصور صارمی /

جهانگیر ملک /

شاعر :سعدی

مطلع شعر آواز :

کسـی ایـن کند کـه دل از یار خویش بـردارد

مگـر کسـی کـه دل از سنگ سخت تـر دارد

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

دوست میدارم من این نالیدن دلسوز را

تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را

اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

فراغت از تو میسر نمیشود ما را

تو را در آئینه دیدن جمال طلعت خویش

بیان کند که چه بود ه است نا شکیبا را

بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم

به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را

به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی

چرا نظر نکنی یار سرو بالا را

که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد

خطا بود که نبینند روی زیبا را

کسی ملامت وامق کند به نادانی

حبیب من که ندیدست روی عذرا را

صدا بردار :ایرج فهیمی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?9p4rfoo715m7l0p

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 19

زمان برنامه :۲۵:۰۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

عنوان :نماز شام غریبان

دستگاه :افشاری

خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری

خواننده ترانه :

همکاری :اسد الله ملک / منصور صارمی / امیر ناصر افتتاح /

شاعر :حافظ /

مطلع شعر آواز :

نماز شام غریبان چو گریه آغازم

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

در نمازم خم ابروی تو با یاد امد

حالتی رفت که محراب به فریاد آمد

از من اکنون طمع صبر و دل و هوش مدار

کان تحمل که تو دیدی همه بر باد آمد

نماز شام غریبان چو گریه آغازم

به مویه های غریبانه قصه پردازم

به یاد یار و دیار آنچنان بگریم زار

که از جهان ره و رسم سفر بر اندازم

من از دیار حبیبم نه از بلاد غریب

مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?5vjd3g7dip11fcp

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 20

زمان برنامه :۲۵:۰۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

عنوان :شب هجران

دستگاه :شور

خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری

خواننده ترانه :

همکاری :فرهنگ شریف / اسدالله ملک / جهانگیر ملک /

شاعر :غزل شهریار /

مطلع شعر آواز :

باز امشب ای ستاره تابان نیامدی

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فیروزه امیر معز

شعر ابتدا :

باز امشب ای ستاره تابان نیامدی

باز ای سپیده شب هجران نیامدی

شمعم شکفته بود که خندد به روی تو

افسوس که ای شکوفه خندان نیامدی

با ما سر چه داشتی ای تیره شب که باز

چون سرگذشت عشق به پایان نیامدی

نشناختی فغان دل رهگذر که دوش

ای ماه قصر بر لب ایوان نیامدی

در طبع شهریار خزان شد بهار عشق

زیرا تو خرمن گل و ریحان نیامدی

صدا بردار :ایرج فهیمی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?2hdy5aw2hdfo21j

 

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 21

زمان برنامه :۲۶:۳۱ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

عنوان :بشنو از نی

دستگاه :شور

خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی

خواننده ترانه : عبدالوهاب شهیدی

همکاری :منصور صارمی / حسن ناهید / امیر ناصر افتتاح / جهانگیر ملک /

شاعر :مولــــوی /

مطلع شعر آواز :

بشنو از نی چون حکایت میکند

مطلع تصنیف :

داغ تو دارد این دلم جای دگر نمیشود

بی همگان به سر شود بی تو به سر نمیشود

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

بشنو از نی چون حکایت میکند

از جدائیها شکایت میکند

کز نیستان تا مرا ببریده اند

از نفیرم مرد و زن نالیده اند

سینه خواهم شرحه شرحه از فراغ

تا بگویم شرح درد اشتیاق

هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش

من زهر جمعیتی نالان شدم

جفت بد حالان و خوشحالان شدم

هر کسی از ظن خود شد یار من

وز درون من نجست اسرار من

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?7dcv8skdvbs5pb6

 

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 22

زمان برنامه :۲۳ دقیقه

حجم برنامه :۲۱ مگابایت

عنوان :خلوت عشق

دستگاه :شور

خواننده آواز:حسین قوامی

خواننده ترانه : حسین قوامی

همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / امیر ناصر افتتاح /

شاعر :رعدی آذرخشی / رهی معیری /

مطلع شعر آواز :

یار باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت

مطلع تصنیف :

دور از تو هر شب تا سحر گریان چو شمع محفلم

آهنگ :

گوینده :آذر پژوهش

شعر ابتدا :

یار باز آمد و غم رفت و دل آرام گرفت

بخت خندید و لبم از لب او کام گرفت

غم بیداد خزان دور شد از گلشن جان

دست چون دامن آن سرو گل اندام گرفت

خواستم راز درون فاش کنم یار نخواست

نگهی کرد و سخن شیوه ابهام گرفت

صدا بردار :امینی / محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها – جناب احمد مختاری فرد

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?d5bj49hu7jattde

 

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 23

زمان برنامه :۲۵:۰۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

عنوان :گریه شوق

دستگاه :ابو عطا

خواننده آواز:محمد رضا شجریان

خواننده ترانه :الهه

همکاری :جلیل شهناز / امیر ناصر افتتاح /

شاعر :ترانه معینی کرمانشاهی / غزل آواز رهی معیری /

مطلع شعر آواز :

چو نی به سینه خروشد دلی که من دارم

مطلع تصنیف :

نمانده چرا در زمانه ما رنگ مهر و وفا عشق و صدق و صفائی

آهنگ :ترانه علی تجویدی /

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

چو نی به سینه خروشد دلی که من دارم

به ناله گرم بود محفلی که من دارم

بیا و اشک مرا چاره کن که همچو حباب

به روی آب بود منزلی که من دارم

دل من از نگه گرم او نپرهیزد

ز برق سر نکشد حاصلی که من دارم

به خون نشستم از جانستانی دل خویش

درون سینه بود قاتلی که من دارم

ز شرم عشق خموشم کجاست گریه شوق

که با تو شرح دهد مشکلی که من دارم

صدا بردار :ایرج حقیقی / محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?05cvburbxb69add

 

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 24

زمان برنامه :۲۵:۱۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

عنوان :همراز عشق

دستگاه :ابو عطا

خواننده آواز:اکبر گلپایگانی

خواننده ترانه :

همکاری :فرهنگ شریف / اسد الله ملک / فضل الله توکل / جهانگیر ملک /

امیر ناصر افتتاح /

شاعر : حافظ

مطلع شعر آواز :

تـرسم کـه اشک در غـم مـا پـرده در شود

ویـن راز سر بـه مهـر بـه عـالــم ثمـر شود

گــوینــد سنگ لعــــل شود در مقــام صبر

آری شود ولیــــــک بــه خــون جگــر شود

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

ما بی غمان مست دل از دست داده ایم

همراز عشق و همنفس جام باده ایم

بر ما بسی کمان ملامت کشیده اند

تا کار خود ز ابروی جانان گشاده ایم

پیر مغان ز توبه ما گر ملول شد

گو باده صاف کن که به عذر ایستاده ایم

چون لاله می مبین و قدح در میان کار

این داغ بین که بر دل خونین نهاده ایم

ای گل تو دوش داغ صبوحی کشیده ای

ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم

گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست

نقش غلط مبین که همان لوح ساده ایم

صدا بردار :حسین محبی / محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?acj7au7ff8q851g

 

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 25

زمان برنامه :۲۶:۳۱ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

عنوان :افسانه شیرین

دستگاه :اصفهان

خواننده آواز:محمد رضا شجریان

خواننده ترانه :هـایـده

همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / فریدون حافظی /

شاعر :ترانه بهادر یگانه / غزل آواز فرخی یزدی /

مطلع شعر آواز :

شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

مطلع تصنیف :

ای بی وفا راز دل بشنو از خموشی من

ایـــن سکــــوت مــــرا نــــاشنیده مگیـر

آهنگ :ترانه همایون خرم /

گوینده :فیروزه امیر معز

شعر ابتدا :

شب چو در بستم و مست از می نابش کردم

ماه اگر حلقه به در کوفت جوابش کردم

دیدی آن ترک خطا دشمن جان بود مرا

گرچه عمری به خطا دوست خطابش کردم

صدا بردار :محمد جهانفرد / ایرج فهیمی /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?c69c8r6ytmq5fwd

 

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 26

زمان برنامه :۲۶:۴۴ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

عنوان :دل هوس

دستگاه :ابوعطا

خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی

خواننده ترانه :سیما بینا

همکاری :حسن ناهید / تنظیم جواد معروفی /

شاعر :ترانه عارف / غزل آواز لاهوتی /

مطلع شعر آواز :

نشد یک لحظه از یادت جدا دل

مطلع تصنیف :

دل هوس سبزه و صحرا ندارد

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

صدا بردار :حسن عسگری / ایرج حقیقی /

دریافت اطلاعات :فهرست کامل گلها – جناب احمد مختاری فرد

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?wxpqp16ebqz6jv8

 

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 27

زمان برنامه :۲۶:۴۳ دقیقه

حجم برنامه :۷ مگابایت

عنوان :گریه پنهان

دستگاه :شور

خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری

خواننده ترانه :محمود محمودی خوانساری

همکاری :حبیب الله بدیعی / منصور صارمی / جهانگیر ملک /

شاعر :غزلها علی اشتری /

مطلع شعر آواز :

عمری ز سوز آتش هجران گریستم

مطلع تصنیف :

ای یـاد او بـی روی او عشقم تـوئـی نـازم توئی

ای جام می دور از رخش پیوسته دمسازم توئی

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

عمری ز سوز آتش هجران گریستم

تا یک شبت نشسته به دامان گریستم

از چشم دلفریب تو در هر گذر گهی

پیدا عتاب دیدم و پنهان گریستم

گه تنگدل چو غنچه نشستم میان باغ

گاهی چو ابر بر سر بستان گریستم

تا ننگرد سرشک مرا کس میان جمع

همچون بنفشه سر به گریبان گرفتم

دوشم حبیب و باده و گل بود و من به شوق

پیش رخش چو شمع شبستان گریستم

لب بر لبش نهادم و اشکم به … ریخت

بر روی گل چو ابر بهاران گریستم

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?o8vmromfwd9pf14

 

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 28

زمان برنامه :۲۳:۳۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۲ مگابایت

عنوان :در گلستان ارم

دستگاه :ماهور

خواننده آواز:ایــــرج

خواننده ترانه :

همکاری :پرویز یاحقی / منصور صارمی /

شاعر :حافظ

مطلع شعر آواز :

صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت

مطلع تصنیف :

آهنگ :فریدون شهبازیان

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

صبحدم مرغ چمن با گل نو خاسته گفت

ناز کم کن که در این باغ بسی چون تو شکفت

گل بخندید که از راست نرنجیم ولی

هیچ عاشق سخن سخت به معشوقه نگفت

در گلستان ارم دوش چو از لطف هوا

زلف سنبل ز نسیم سحری می آشفت

گفتم ای مسند جم جام جهان بینت کو

گفت افسوس که آن دولت بیدار بخفت

تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد

هرکه خاک در میخانه به رخساره نرفت

صدا بردار :ایرج حقیقی / محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?d875ok19kd9t9xs

 

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 29

زمان برنامه :۲۲:۴۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۱ مگابایت

عنوان :بیائید بیائید

دستگاه :دشتی

خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی

خواننده ترانه :

همکاری :جواد معروفی / حسن ناهید /

شاعر :غزل سایه /

مطلع شعر آواز :

بیائید بیائید که جان دل ما رفت

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

بیائید بیائید که جان دل ما رفت

بگریید بگریید که آن خنده گشا رفت

بر این خاک بیفتید که آن لاله فرو ریخت

بر این باغ بگریید که آن سرو فرا رفت

در این غم بنشینید که غمخوار سفر کرد

در این درد بمانید که امید دوا رفت

دگر شمع میارید که این جمع پراکند

دگر عود مسوزید کزین بزم صفا رفت

لب جام مبوسید که آن ساقی ما خفت

رگ چنگ ببرید که آن نغمه سرا رفت

صدا بردار :ایرج حقیقی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?pbcv1fxocv8ruej

 

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 30

زمان برنامه : ۲۶:۳۳ دقیقه

حجم برنامه :۲۵ مگابایت

عنوان :آهوی وحشی

دستگاه :شوشتری

خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری

خواننده ترانه :

همکاری :حبیب الله بدیعی / منصور صارمی / جهانگیر ملک /

شاعر :حافظ

مطلع شعر آواز :

الا ای آهوی وحشی کجائی مرا با توست بسیار آشنائی

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?y2gjitdte5ja5r7

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 32

زمان برنامه :۲۳:۵۴ دقیقه

حجم برنامه :۲۲ دقیقه

عنوان :تماشا

دستگاه :شور / عراق

خواننده آواز:اکبر گلپایگانی

خواننده ترانه :

همکاری :همایون خرم / فرهنگ شریف / مجید نجاحی / عماد رام /

امیر ناصر افتتاح

شاعر :فروغی بسطامی /

مطلع شعر آواز :

کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را

کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را

غیبت نکرده ای که شوم طالب حضور

پنهان نگشته ای که هویدا کنم تو را

با صد هزار جلوه برون آمدی که من

با صد هزار دیده تماشا کنم تو را

خوش آنکه حلقه های سر زلف وا کنی

دیوانگان سلسله ات را رها کنی

کار جنون ما به تماشا کشیده است

یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی

تو عهد کرده ای که نشانی به خون مرا

من جهد میکنم که به عهدت وفا کنی

گر عمرمن وفا کند ای ترک تند خوی

چندان وفا کنم که تو ترک جفا کنی

تا کی در انتظار قیامت توان نشست

برخیز تا هزار قیامت به پا کنیم

صدا بردار :ایرج حقیقی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?21a594cnyzlhi8a

 

گلهای تازه برنامه شماره 33

زمان برنامه :۲۸:۳۰ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

عنوان :

دستگاه :سه گاه

خواننده آواز:ایــــرج

خواننده ترانه :

همکاری :حبیب الله بدیعی / منصور صارمی / جهانگیر ملک /

شاعر :فروغی بسطامی

مطلع شعر آواز :

خوش آنکه حلقه های سر زلف وا کنی

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

تا به جفایت خوشم ترک جفا کرده ای

این روش تازه را تازه بنا کرده ای

من زلبت صد هزار بوسه طلب داشته ام

هر چه به من داده ای وام ادا کرده ای

دوش ز دست رقیب ساغر می خورده ای

من به خطا رفته ام یا تو خطا کرده ای

خوش آنکه حلقه های سر زلف وا کنی

دیوانگان سلسله ات را رها کنی

کار جنون ما به تماشا کشیده است

یعنی تو هم بیا که تماشای ما کنی

تو عهد کرده ای که نشانی به خون مرا

من جهد میکنم که به عهدت وفا کنی

تا کی در انتظار قیامت توان نشست

برخیز تا هزار قیامت به پا کنیم

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?0yh3ahpf4bhq3jf

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 34

زمان برنامه :۲۳:۵۵ دقیقه

حجم برنامه :۲۲ مگابایت

عنوان :مناجات

دستگاه :دشتستانی

خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی

خواننده ترانه :

همکاری :حسن ناهید /

شاعر :وحشی بافقی /

مطلع شعر آواز :

الهی سینه ای ده آتش افروز

در آن سینه دلی وان دل همه سوز

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :آذر پژوهش

شعر ابتدا :

صدا بردار :حسن عسگری

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?7gg8269ozvuo7pm

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 35

زمان برنامه :۲۲:۴۲ دقیقه

حجم برنامه :۲۱ مگابایت

عنوان :

دستگاه :چهار گاه

خواننده آواز:اکبر گلپایگانی

خواننده ترانه :

همکاری :فرهنگ شریف / اسدالله ملک / جهانگیر ملک /

شاعر :سعدی

مطلع شعر آواز :

خبرت خراب تر کرد جراحت جدائی

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

سر آن ندارد امشب که بر آید آفتابی

چه خیالها گذر کرد و گذر نکرد خوابی

خبرت خراب تر کرد جراحت جدائی

چو خیال آب روشن که به تشنگان نمائی

تو چه ارمغانی آری که به دوستان فرستی

به از این چه ارمغانی که تو خویشتن بیائی

بشدی و دل ببردی و به دست غم سپردی

شب و روز در خیالی و ندانمت کجائی

سخنی که با تو دارم به نسیم صبح گفتم

دگری نمیشناسم تو ببر که آشنائی

صدا بردار :ایرج حقیقی / محمد جهانفرد /

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?kgq2964g15q3nza

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 36

زمان برنامه :۲۴:۵۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

عنوان :

دستگاه :بیات ترک

خواننده آواز:اکبر گلپایگانی

خواننده ترانه :

همکاری :حبیب الله بدیعی / فرهنگ شریف / جهانگیر ملک /

شاعر :مــــــــــولــــــــوی /

مطلع شعر آواز :

مرده بدم زنده شدم

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

مرده بدم زنده شدم

گریه بدم خنده شدم

دولت عشق آمد و من

دولت پاینده شدم

دیده سیر است مرا

جان دلیر است مرا

زهره شیر است مرا

زهره تابنده شدم

گفت که تو مست نه ای

رو که از این دست نه ای

رفتم و سر مست شدم

وز طرب آکنده شدم

گفت که دیوانه نه ای

لایق این خانه نه ای

رفتم و دیوانه شدم

سلسله بندنده شدم

گفت که تو شمع شدی

قبله این جمع شدی

شمع نیم جمع نیم

دود پراکنده شدم

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?7b90eu2ffvnb24e

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 37

زمان برنامه :۲۳:۲۳ دقیقه

حجم برنامه :۱۱ مگابایت

عنوان :بیداد

دستگاه :همایون

خواننده آواز:محمد رضا شجریان

خواننده ترانه :

همکاری :فرهنگ شریف

شاعر :سایه

مطلع شعر آواز :

فتنه چشم تو چندان پی بیداد گرفت

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :آذر پژوهش

شعر ابتدا :

فتنه چشم تو چندان پی بیداد گرفت

که شکیب دل من دامن فریاد گرفت

آنکه آئینه صبح و قدح لاله شکست

خاک شب در دهن سوسن آزاد گرفت

آه از شوخی چشم تو که خونریز فلک

دید این شیوه مردم کشی و یاد گرفت

منم و شمع دل سوخته یارب مددی

که دگر باره شب آشفته شد و باد گرفت

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?827fynf21vmc80y

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 38

زمان برنامه :۲۵:۲۹ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

عنوان :

دستگاه :مـــاهـــور

خواننده آواز:حسین قوامی

خواننده ترانه :

همکاری :جواد معروفی / اسدالله ملک / منصور صارمی / جهانگیر ملک /

شاعر :ســـــعدی

مطلع شعر آواز :

روی گشاده ای صنم طاقت خلق میبری

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

روی تو خوش مینماید آئینه ما

کآئینه پاکیزه است و روی تو زیبا

چون می روشن در آبگینه صافی

خوی جمیل از جمال روی تو پیدا

برخی جانت شوم که شمع افق را

پیش بمیرد چراغدان ثریا

هرکه دمی با تو بود یا قدمی رفت

از تو نباشد به هیچ روی شکیبا

صید بیابان سر از کمند بپیچد

ما همه پیچیده در کمند تو امداء

روی گشاده ای صنم طاقت خلق میبری

چون پس پرده میروی پرده صبر میدری

آینه را تو داده ای پرتو روی خویشتن

ور نه چه زهره داشتی در نظرت برابری

صدا بردار :ایرج فهیمی / محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?acptwun6wr69gaj

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 39

زمان برنامه :۲۲:۳۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۱ مگابایت

عنوان :

دستگاه :دشتی

خواننده آواز: ایـــــــــرج

خواننده ترانه :

همکاری :اسدالله ملک / منصور صارمی / جهانگیر ملک /

شاعر :ســـعدی

مطلع شعر آواز :

عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :آذر پژوهش

شعر ابتدا :

عیبی نباشد از تو که بر ما جفا رود

مجنون از آستانه لیلی کجا رود

گر من فدای جان تو گردم دریغ نیست

بسیار سر که در سر مهرو وفا رود

حیف آیدم که پای همی بر زمین نهی

کاین پای لایق است که بر چشم ما رود

ای هوشیار اگر به سر مست بگذری

عیبش مکن که بر سر مردم قضا رود

ای آشنای کوی محبت صبور باش

بیداد نیکوان همه بر آشنا رود

سعدی به در نمیکنی از سر هوای دوست

در پات لازمست که خار جفا رود

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?uji73b995u3n83b

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 40

زمان برنامه :۲۵:۳۵ دقیقه

حجم برنامه :۴۷ مگابایت

عنوان :

دستگاه :سه گاه

خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی /

خواننده ترانه :

همکاری :همایون خرم / منصور صارمی / جهانگیر ملک /

شاعر :ســـعدی

مطلع شعر آواز :

کاش کان دلبر عیار که من کشته اویم

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

کاش کان دلبر عیار که من کشته اویم

بار دیگر بگذشتی که کند زنده به بویم

ترک من گفت و به ترکش نتوانم که بگویم

چه کنم نیست دلی چون دل او زآهن و رویم

تا قدم باشدم اندر قدمش افتم و خیزم

تا نفس ماندم اندر عقبش پرسم و پویم

لب او بر لب من این چه خیال است و تمنا

مگر آنگه که کند کوزه گر از خاک سبویم

هر کجا صاحب حسنیست ثنا گفتم وصفش

تو چنان صاحب حسنی که ندانم که چه گویم

صدا بردار :ایرج حقیقی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?qvcclush9oc5zbc

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 41

زمان برنامه :۲۸:۱۶ دقیقه

حجم برنامه :۲۶ مگابایت

عنوان :

دستگاه :بیات ترک

خواننده آواز:ایـــــرج

خواننده ترانه :

همکاری :جلیل شهناز / پرویز یا حقی / جهانگیر ملک /

شاعر :ســـعدی

مطلع شعر آواز :

شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

خوش است درد که باشد امید درمانش

دراز نیست بیابان که هست پایانش

ز کعبه روی نشاید به نا امیدی تافت

کمینه آنکه بمیریم در بیابانش

حریف را که غم جان خویشتن باشد

هنوز لاف دروغ است عشق جانانش

وصال جان جهان یافتن حرامش باد

که التفات بود بر جهان و بر جانش

شب عاشقان بیدل چه شب دراز باشد

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد

عجب است اگر توانم که سفر کنم ز کویت

به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد

ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت

که محب صادق آنست که پاکباز باشد

صدا بردار :ایرج حقیقی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?he5zzdq0fu3eqk1

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 42

زمان برنامه :۲۹:۵۰ دقیقه

حجم برنامایته :۲۸ مگابایت

عنوان :

دستگاه :

خواننده آواز:محمد رضا شجریان

خواننده ترانه :

همکاری :جلیل شهناز / پرویز یاحقی / جهانگیر ملک /

شاعر :ســـعدی

مطلع شعر آواز :

اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

دوست میدارم من این نالیدن دلسوز را

تا به هر نوعی که باشد بگذرانم روز را

اگر تو فارغی از حال دوستان یارا

فراغت از تو میسر نمیشود ما را

تو را در آئینه دیدن جمال طلعت خویش

بیان کند که چه بود ه است نا شکیبا را

بیا که وقت بهار است تا من و تو به هم

به دیگران بگذاریم باغ و صحرا را

به جای سرو بلند ایستاده بر لب جوی

چرا نظر نکنی یار سرو بالا را

که گفت در رخ زیبا نظر خطا باشد

خطا بود که نبینند روی زیبا را

کسی ملامت وامق کند به نادانی

حبیب من که ندیدست روی عذرا را

صدا بردار :ایرج فهیمی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا

http://www.mediafire.com/download.php?bgyxhf4i1unb1kh

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 43

زمان برنامه :۲۴:۵۸ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

عنوان :

دستگاه :افشاری

خواننده آواز:اکبر گلپایگانی

خواننده ترانه :

همکاری :فرهنگ شریف / اسد الله ملک / جهانگیر ملک /

شاعر :ســـعدی

مطلع شعر آواز :

یکروز به شیدائی در زلف تو آویزم

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشم

به وقت صبح قیامت که سر ز خاک بر آرم

به گفتگوی تو خیزم به جستجوی تو باشم

به مجمعی که در آیند شاهدان دو عالم

نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشم

به خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشم

حدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم

جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشم

می بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم

یک روز به شیدائی در زلف تو آویزم

زان دو لب شیرینت صد شور بر انگیزم

صدا بردار :ایرج فهیمی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?uukp7weqezjt6mr

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 44

زمان برنامه :۲۲:۴۰ دقیقه

حجم برنامه :۲۱ مگابایت

عنوان :

دستگاه :شوشتری

خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری

خواننده ترانه :

همکاری :حبیب الله بدیعی / فرهنگ شریف / جهانگیر ملک /

شاعر :حافظ /

مطلع شعر آواز :

دل از من برد و روی از من نهان کرد

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :آذر پژوهش

شعر ابتدا :

دل از من برد و روی از من نهان کرد

خدا را با که این بازی توان کرد

چرا چون لاله خونین دل نباشم

که با ما نرگس او سر گران کرد

شب تنهائیم در قصد جان بود

خیالش لطفهای بیکران کرد

که را گویم که با این درد جانسوز

طبیبم قصد جان نا توان کرد

میان مهربانان کی توان گفت

که یار ما چنین گفت و چنان کرد

بدانسان سوخت چون شمعم

که بر من صراحی گریه و بربط فغان کرد

صدا بردار :

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?d8xacmpjyco2rvq

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 45

زمان برنامه :۲۵:۴۲ دقیقه

حجم برنامه :۲۴ مگابایت

عنوان :آرزوی خام

دستگاه :مخالف / مثنوی سه گاه

خواننده آواز:حسین قوامی

خواننده ترانه :

همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / امیر ناصر افتتاح /

شاعر :غزلها حافظ /

مطلع شعر آواز :

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :آذر پژوهش

شعر ابتدا :

گداخت جان که شود کار دل تمام و نشد

بسوختیم در این آرزوی خام و نشد

بدان هوس که به مستی ببوسم آن لب لعل

چه خون که در دلم افتاد همچو جام نشد

به کوی عشق منه بی دلیل راه قدم

که من به خویش نمو دم صد اهتمام و نشد

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?i6862h9p6561skv

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 46

زمان برنامه :۲۴:۳۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۳ مگابایت

عنوان :در سایه گیسوی نگار

دستگاه :شور

خواننده آواز:ایــــرج

خواننده ترانه :

همکاری :فرهنگ شریف / اسد الله ملک / جهانگیر ملک /

شاعر :حافظ

مطلع شعر آواز :

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :آذر پژوهش

شعر ابتدا :

روز هجران و شب فرقت یار آخر شد

زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد

آن پریشانی شبهای دراز و غم دل

همه در سایه گیسوی نگار آخر شد

صبح امید که بد معتکف پرده غیب

گو برون آی که کار شب تار آخر شد

آنهمه ناز و تنعم که خزان می فرمود

عاقبت در قدم باد بهار آخر شد

شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل

نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد

ساقیا لطف نمودی قدحت پر می باد

که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد

باورم نیست ز بد عهدی ایام هنوز

قصه غصه که در دولت یار آخر شد

بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خویش

که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد

صدا بردار :محمود امینی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?k6f31pj60su173k

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 47

زمان برنامه :۲۳:۳۳ دقیقه

حجم برنامه :۱۶ مگابایت

عنوان :فدای چشم ساقی

دستگاه :مخالف سه گاه

خواننده آواز:محمود محمودی خوانساری

خواننده ترانه :محمود محمودی خوانساری

همکاری :فرهنگ شریف / اسد الله ملک / امیر ناصر افتتاح /

شاعر :یغمــــا / حــافـــظ

مطلع شعر آواز :

نگاه کن که مریزد دهی چو باده به دستم

مطلع تصنیف :

پند عاشقان بشنو وز در طرب باز آ

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

نگاه کن که مریزد دهی چو باده به دستم

فدای چشم تو ساقی به هوش باش که مستم

کنم مصالحه یکسر به صالحان می کوثر

به شرط آنکه نگیرند این پیاله ز دستم

چنین که سجده برم بی حفاظ پیش جمالت

به عالمی شده روشن که آفتاب پرستم

نه شیخ میدهدم توبه و نه پیر مغان می

ز بسکه توبه نمودم زبسکه توبه شکستم

ز قامتش چو گرفتم قیاس روز قیامت

نشست و گفت قیامت به قامتیست که هستم

کمند زلف بتی گردنم ببست به موئی

چنان کشید که زنجیر صد علاقه گسستم

صدا بردار :محمد جهانفرد

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?6e8y259iy4zz12e

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 48

زمان برنامه :۲۲:۵۷ دقیقه

حجم برنامه :۲۱ مگابایت

عنوان :آفتاب نیمه شب

دستگاه :چهار گاه

خواننده آواز:محمد رضا شجریان

خواننده ترانه :

همکاری :جلیل شهناز تار / امیر ناصر افتتاح ضرب /

شاعر :غزل حافظ /

مطلع شعر آواز :

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز ( ۱ )

مهل که روز وفاتم به خاک بسپارند

مرا به میکـده بر در خم شراب انداز ( ۲ )

مطلع تصنیف :

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

بیا و کشتی ما در شط شراب انداز

غریو و ولوله در جان شیخ و شاب انداز

مرا به کشتی باده در افکنی ساقی

که گفته اند نکوئی کن و در آب انداز

ز کوی میکده بر گشته ام ز راه خطا

مرا دگر ز کرم در ره صواب انداز

بیار زان می گلرنگ مشک بوی جامی

شرار رشک و حسد در دل گلاب انداز

به نیم شب اگرت آفتاب میباید

ز روی دختر گلچهر رز نقاب انداز

صدا بردار :ایرج حقیقی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?7win0cln2e3f981

 

 

گلهای تازه برنامه شماره 49

زمان برنامه :۲۳:۱۵

حجم برنامه :۲۲ مگابایت

عنوان :یار باقی کار باقی

دستگاه :بیات ترک

خواننده آواز:عبدالوهاب شهیدی

خواننده ترانه :عبدالوهاب شهیدی

همکاری :همایون خرم / مجید نجاحی / جهانگیر ملک /

شاعر :غزل شهریار /

مطلع شعر آواز :

رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی

مطلع تصنیف :

شب چو شمعم خنده می آید

آهنگ :

گوینده :فخری نیکزاد

شعر ابتدا :

رفتی و در دل هنوزم حسرت دیدار باقی

حسرت عهد و وداعم با دل و دلدار باقی

عقده بود اشکم به دل تا بیخبر رفتی ولیکن

باز شد وقتی نوشتی یار باقی کار باقی

به چه پیکی هم پیام آورده از یارم خدایا

یارباقی آنکه می آرد پیام یار باقی

آمدی و رفتی اما با که گویم این حکایت

غمگسارا همچنان غم باقی و غمخوار باقی

صدا بردار :ایرج فهیمی

دریافت اطلاعات :

اعلام برنامه :دارد در ابتدا

اعلام شماره :دارد در ابتدا و انتها

http://www.mediafire.com/download.php?0e39qfmunswo0ve

 

برچسب‌ها: دانلود, گلهای تازه, آرشیو گلها, محمد علی

Article source: http://iranvocals.blogfa.com/post-601.aspx

               
N1443342473 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1358061049 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1349364521 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1352615862 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
آموزش جامع تصویری سنتور-اورجینال--550 مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال
     

توسط استاد علیرضا عبداللهی

مجموعه بی نظیر موسیقی های آرامش بخش

آموزش آواز و تصنیف خوانی تصویری

مجموعه بی نظیر موسیقی های آرامش بخش
 

     
15,500 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 12,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 15,600 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 5,500 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
     
               
N1313994219 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1359616648 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1359616764 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1411729712 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
فیلم های تکنیکهای ویلن کلاسیک violin tecniqe 50 سال موسیقی ایران /اورجینال 50 سال موسیقی ایران /اورجینال بسته آموزش دف مشق عشق=دو نرم افزار+یک کتاب+هدیه آموزش مجازی دف
     

توسط اساتید برجسته ویولن کلاسیک
شماره مجوز: 155/6545

مجموعه ای از بهترین و ماندگارترین آهنگهای ایران

مجموعه ای از بهترین و ماندگارترین آهنگهای ایران

دو نرم افزار+کتاب آموزش دف مشق عشق

     
22,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 6,900 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 5,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 35,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
     
               
N1333052538 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1333020646 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1324743933 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1338407569 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
مجموعه موسیقی کلاسیک آرامش خیال (مجموعه موزیک بی کلام) 50 سال موسیقی سنتی موسقی مخصوص یوگا و مدیتیشن
     

بیش از 100 ساعت موسیقی کلاسیک از نوابغ دنیای موسیقی
2DVD
اورجینال

مجموعه موزیک بی کلام آرامش خیال
موسیقی درمانی
گلچینی از بهترینهای جهان
اورجینال
 

فول آرشیو 50 سال موسیقی قدیمی و اصیل ایران با بالاترین کیفیت موجود 
اورجینال

شماره مجوز 155/731482
اورچینال

     
14,500 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 14,800 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 14,500 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 18,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
     
               
N1402842581 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1420625357 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1491529432 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1318183703 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
کاملترین پکیج آموزش ارگ-اورجینال 265 یادگه موسیقی ایران-اورجینال آهنگ های زیبا تر از بهار برای کودکان-ارجینال-203 پکیج طلایی موسیقی سنتی ایران
     

آشنایی با تمام نکات ریتم سازی .بصورت گام به گام از مبتدی تا حرفه ای

-حاوی 2 CDاورجینال-MP3- عبدالعلی وزیری-عبدالوهاب شهیدی-عمادرام-

کیفیت عالی

بیش از 20 GB موسیقی سنتی ایرانی
بالاترین کیفیت نسبت به سایر محصولات
اوریجینال

     
7,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 7,900 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 10,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 23,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
     
               
N1318754401 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1319984771 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1429427240 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1349247504 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
تنبک نوازی بهمن رجبی منتخب آثار سید جواد ذبیحی پکیج آموزش آهنگ سازی و خوانندگی-اورجینال 472 آموزش سه تار/اورجینال
     

سخنرانی وتنبک نوازی بهمن رجبی 
استاد بی بدیل
دونوازی رضا خراشادی زاده
اورجینال

منتخب آثار سید جواد ذبیحی
کیفیت اورجینال

این مجموعه آموزشی به همراه کلیه نرم افزار های آهنگ سازی و خوانندگی می باشد

آشنایی و آموزش کامل تمامی نکات سه تار

     
12,900 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 13,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 20,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 15,600 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
     
               
N1419177417 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1419177545 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1419177722 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1419177816 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
خورشید طلایی (گیتار کلاسیک-فلامنگو-گیتار پاپ) -ساعتها موزیک بی کلام موسیقی درمانی با نغمه های آرام بخش بی کلام-اورجینال موزیک فیلم 2( متن فیلم های مشهور)-اورجینال موسیقی بی کلام (آثار برگزیده موسیقی ایرانی)
     

بیش از 100 شاثر از نوزندگان چیره دست درهرکدام از قسمتها گیتار کلاسیک-فلامنگو

-انتخاب ملودی ها توسط کارشناسان و روانشناسان

-حاوی 5 CD - موزیک فیلم های EVITA- DOORS- BLOW- CLUELESS

به صورت MP3- شامل آثار برگزیده موسیقی ایرانی-قابل پخش در تمامی دستگاه ها

     
9,300 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 6,500 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 6,300 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 9,400 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
     
               
N1419177090 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1419176318 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1419176565 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1318277040 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
آموزش موسیقی و ساز بلز برای کودکان-اورجینال نرم افزار ساز شناسی ملل-اورجینال موسیقی ملل (موسیقی کشورهای گوناگون جهان) MP3-اورجینال فیلم آموزشی The Art Of Violin
     

موزش تئوری موسیقی-همراه با تمرین و اجرا-آشنایی با مضراب

نرم افزار ساز شناسی ملل-آشنایی با بیش از 200 نوع ساز مختلف با جزئیات و..

موسیقی ملل-موسیقی کشورهای گوناگون جهان-قابل اجرا بر روی دستگاههای مجهز به MP3

اورجینال
شماره مجوز 155/6545

     
6,900 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 8,300 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 9,300 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 14,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )
     
     
               
N1352319177 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) N1359062220 آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )    
     
فیلم آموزشی شش درس ویولن منوهین yehudi menuhin اورجینال آموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان توسط لئونارد برنستاین با همراهی ارکستر فیلارمونیک نیویورک    
     

اورجینال
شماره مجوز:155/394028

اورجینال
شماره مجوز:14/25365412

   
     
18,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی ) 90,000 تومان buy آرشیو موسیقی ملی ایران ( آواز سنتی )        

دیدگاه خود را به ما بگویید.

*

code