شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

بایگانی برای ژانویه, 2018

آموزش سه تار همراه با تصویر … | موسیقی

بدون نظر

شیوه قرار دادن سه تار

قرار گرفتن سه تار (1)

 برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید


1- قرار گرفتن قوس کاسه سه تار بر روی پای راست به طوری که صفحه سه تار کاملاً عمود بر ران پا باشد.
2- شیب دسته سه تار به گونه ای باشد که با خط افق زاویه 30 درجه بسازد.بر خلاف تار ، وزن دسته سه تار بر روی دست چپ تحمل می شود از این رو مناسب تر است که هنرجویان از سه تار هایی استفاده نمایند که وزن دسته آنها سنگین نباشد. هنرجویان توجه نمایند که بالا بردن بیش از حد لازم دسته سه تار باعث بروز خستگی در دست چپ خواهد شد.
3- دست راست به حالت شل و بدون انقباض به گونه ای روی کاسه سه تار تکیه کند که پائین ساعد از بالای سیم گیر و روی کاسه عبور نماید و بند مچ ( محل اتصال کف دست به ساعد ) تقریباً بالای خرک قرار گیرد. دقت شود در این حالت مچ هیچگونه شکستگی نداشته و کاملاً صاف باشد . وزن دست (کتف ، بازو، ساعد) کاملاً روی کاسه قرار گرفته باشد.
4- کف دست کاملاً به طرف صفحه سه تار قرار داشته باشد.


 برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید


5- انگشت شست کاملاً صاف بر روی صفحه قرار گیرد به طوریکه هیچگونه تماس با سیم چهارم نداشته باشد.
6- نوک انگشتان سوم و چهارم به حالت عمود و بدون فشار روی صفحه قرار گیرد .
7- انگشتان اول و دوم به حالت کاملاً آزاد در فضا قرار بگیرند.

روش مضراب زدن برای سه تارپس از قرار گرفتن دست راست روی کاسه و قرار گرفتن انگشتان به نحوی که در قبل گفته شد ، به وجود آوردن آرامش و جلوگیری از هر گونه انقباض دردست راست ( کتف ، بازو و ساعد ) از نکات اولیه مضراب زدن می باشد.
.برخلاف آنچه که هنرجویان میِپندارند ، هیچگونه نیرو یا فشاری برای عمل مضراب زدن نباید اعمال شود (زیرا در این صورت نوازنده ای که یک ساعت سه تار مینوازد باید با خستگی عضلات مواجه شود که در واقع این طور نیست.)
اعمال هر گونه نیروی زائد و فشار در حین مضراب زدن ، نه تنها باعث سفتی دست راست خواهد شد ( در بخش آموزش دست چپ خواهید دید که انقباض دست راست باعث سفتی دست چپ نیز خواهد شد ) ، بلکه اثر منفی در صدا دهی ساز نیز خواهد داشت.


 

برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

تنها شیوه صحیح مضراب زدن استفاده از سنگینی و وزن انگشت اول ( سبابه ) میباشد. برای رسیدن به این مهم رعایت نکات ذیل ضروری است.

برخلاف آنچه هنرجویان می پندارند ، صدای قوی در سه تار ، ارتباطی با محکم زدن مضراب ندارد.ریشه به وجود آمدن صدای حجیم ، در انتقال صحیح نیروی وزن انگشت به وسیله ناخن بر روی سیمها میباشد. واضح است که با ارتفاع کم انگشت ، به هیچ وجه نیرویی به وجود نخواهد آمد و صداها پوک خواهند شد. هنرجویان باید دقت نمایند که از مضراب زدن با ارتفاع کم اکیداً خودداری کنند. تاثیر تمرکز بر روی نحوه انتقال نیروی انگشت به وسیله ناخن بر روی سیمها ، از نکات بسیار مهم در عمل مضراب زدن میباشد و هنر آموزان باید به صورت مدام این امر مهم را به هنرجویان تذکر دهند.


تکنیکهای دست چپبرای رسیدن به بهترین نتیجه در نوازندگی تار وسه تار ، رعایت موارد ذیل در تکنیک دست چپ ، مهمترین نقش را ایفا میکنند. قبل از هر چیز توضیح چند مورد ضروری می باشد.
الف – با استقرار صحیح کاسه تار روی پا، وزن دسته تار به هیچ وجه روی دست چپ نوازنده نخواهد بود (در صورت رعایت توازن در ساخت تار) اما در سه تار وزن دسته روی دست چپ نوازنده میباشد.
ب – نحوه گرفتن ساز به گونه ای باید باشد که پرده ها ، فقط از پشت دسته قابل رویت باشند .
ج – در ابتدا هنرجو حتی الامکان در حین کنترل هر دو دست نگاه به روبرو داشته باشد.
د – دست چپ در آرامش کامل باشد که این امر رابطه مستقیم با راحتی دست راست خواهد داشت .

 برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید


دست چپ به گونه ای باید دسته ساز را بگیرد که ساعد و بازو به هیچ وجه حالت چسبیده به بدن نداشته باشند. به این معنی که ساعد ، مچ و کف دست همگی در یک راستا و بازو جدا از تنه نوازنده ولی در امتداد آن قرار داشته باشند.

دسته ساز بر روی قسمت سفت انتهای انگشت اول باید قرارگیرد برای جلوگیری از لغزش و سر خوردن دسته ساز بر روی بند سوم انگشت اول ، دست باید به گونه ای قرار گیرد که کمی شیب رو به بالا داشته باشد.باید توجه داشت که در این حالت انگشت اول باید کاملاً آزاد باشد و دسته به هیچ وجه نباید روی بند سوم انگشت اول تکیه کند زیرا در این صورت از طول مفید انگشت اول کاسته خواهد شد که نه تنها انگشت گذاری برای انگشت اول راحت نخواهد بود بلکه در حرکت انگشتان دوم و سوم نیز اثر نامطلوب ایجاد خواهد شد.

 برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

به هنگام انگشت گذاری انگشت اول هر سه بند انگشت اول کاملاً خم شده و نرمی نوک انگشت اول پشت پرده قرار میگیرد . باید توجه شود که انگشت به هیچ وجه روی پرده نرود زیرا در اینصورت صدا خفه و نامطلوب خواهد بود. در این حالت از حرکت انگشتان دوم و سوم به زیر دسته باید جداً پرهیز شود که این خود نشانه فشار زائد دست چپ میباشد. در این حالت انگشتان دوم و سوم با فاصله روی سیم مربوطه قرار بگیرند.


 برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید

شست دست چپ همیشه از این قوانین پیروی میکند .
الف – هر جا که انگشت اول قرار بگیرد ، شست نیز صاف پشت همان پرده قرار می گیرد. (به طور طبیعی شست بالای انگشت اول قرار داد)
ب – قوس داشتن شست نشان از فشار زائد روی دسته ساز است که در آینده موجب کندی در حرکت دست چپ خواهد شد .
ج – بین انتهای شست و محل قرار گرفتن دسته ساز روی دست ، وجود کمی فاصله برای آزاد بودن دست ضروری است زیرا در این صورت حرکت روانتر صورت می گیرد.
د – به هنگام حرکت دست در امتداد دسته ، شست همیشه باید به موازات انگشت اول روی دسته ساز سر بخورد.

– روش انگشت گذاری برای انگشتان دوم و سوم :

به هنگام انگشت گذاری انگشت دوم ، انگشت اول و به هنگام انگشت گذاری انگشت سوم ، انگشت اول و دوم ، حتماً باید در محل استقرار خود ثابت بوده و به هیچ وجه از روی پرده های مربوطه بلند نشوند ( مگر دستوری این قانون را نقض کند.) عادت به این تکنیک نقش بسیار مهمی در توانمندی دست چپ ایفا می کند.لازم به یاد آوری است که خم شدن بند انگشتان و قرار گرفتن نرمی نوک انگشتان در پشت پرده ها ، همانند تکنیک انگشت گذاری انگشت اول ، برای انگشتان دوم و سوم نیز صدق می کند.در این نوع انگشت گذاری ، در اوائل تمرینات ممکن است کمی فشار به دست چپ وارد شود که ناشی از باز شدن فاصله بین انگشتان است که امری طبیعی است ، ( مانند فشاری که ژیمناستها برای باز شدن فاصله بین دو پای خود به پاهایشان وارد میکنند.) و با ادامه تمرینات برطرف خواهد شد.

– نحوه برداشتن انگشتان از روی پرده ها :
به هنگام برداشتن هر انگشت از روی هر پرده باید توجه داشت که انگشت فقط سیم را باید رها کند و چند میلی متر به صورت عمودی از سیم فاصله بگیرد و به هیچ وجه عقب تر نرود.به علت خسته شدن انگشتان تحت فشار وارده برای گرفتن پرده ها ، به هنگام بلند شدن انگشت از روی پرده ، میل به عقب رفتن آنها وجود خواهد داشت که باید جداً از آن جلوگیری کرد تا این امر تبدیل به یک عادت شود . این تکنیک در سرعت انگشت گذاری یک نوازنده نقش بسیار مهمی دارد.  

نظرات شما عزیزان:

سلام من تازه سه تار گرفتم میتونم توی خونه یاد بگیرم راهنماییم کنید با تشکر

پاسخ:سلام کیان جان خیلی انتخاب خوبی کردی
اینجور تا حدی میشه جلو رفت ولی استاد و کلاس ضروریه
09369025434،این شماره اگه کمک خاستی بیا واتساپ

الهام 

دعا کنید برام تایه سه تار بخرم و یاد بگیرم

ايشالا ك اينطور ميشه ولي ي سه تار مشقي خيلي گرون نيست.

:)
:(
;)
:D
;))
:X
:?

:*
=((
:O
};-
:B
/:)
=DD
:S
-)
:-((
:-|
:-))

 کد را وارد
نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود
عکس دلخواه:

Article source: http://www.avamehran.lxb.ir/post/41/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D8%B3%D9%87%20%D8%AA%D8%A7%D8%B1%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%20(%D9%82%D8%B3%D9%85%D8%AA%20%D8%A7%D9%88%D9%84).htm

 

 
 
 
 
 
 
 
عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش جامع تصویری سنتور-اورجینال–550


مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال


آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال


مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال

 
 
 

توسط استاد علیرضا عبداللهی

مجموعه بی نظیر موسیقی های آرامش بخش

آموزش آواز و تصنیف خوانی تصویری

مجموعه بی نظیر موسیقی های آرامش بخش
 

 
 
 

15,500 تومان


خرید آموزش جامع تصویری سنتور-اورجینال--550

12,000 تومان


خرید مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینالخرید مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال

15,600 تومان


خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینالخرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

5,500 تومان


خرید مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینالخرید مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصولعکس محصول

 
 
 


فیلم های تکنیکهای ویلن کلاسیک violin tecniqe


50 سال موسیقی ایران /اورجینال


50 سال موسیقی ایران /اورجینال


بسته آموزش دف مشق عشق=دو نرم افزار+یک کتاب+هدیه آموزش
مجازی دف

 
 
 

توسط اساتید برجسته ویولن کلاسیک
شماره مجوز: 155/6545

مجموعه ای از بهترین و ماندگارترین آهنگهای ایران

مجموعه ای از بهترین و ماندگارترین آهنگهای ایران

دو نرم افزار+کتاب آموزش دف مشق عشق

 
 
 

22,000 تومان


خرید فیلم های تکنیکهای ویلن کلاسیک violin tecniqeخرید فیلم های تکنیکهای ویلن کلاسیک violin tecniqe

6,900 تومان


خرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینالخرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینالخرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینال

5,000 تومان


خرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینالخرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینالخرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینال

35,000 تومان


خرید بسته آموزش دف مشق عشق=دو نرم افزار+یک کتاب+هدیه آموزش مجازی دفخرید بسته آموزش دف مشق عشق=دو نرم افزار+یک کتاب+هدیه آموزش مجازی دف

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


مجموعه موسیقی کلاسیک


آرامش خیال (مجموعه موزیک بی کلام)


50 سال موسیقی سنتی


موسقی مخصوص یوگا و مدیتیشن

 
 
 

بیش از 100 ساعت موسیقی کلاسیک از نوابغ دنیای موسیقی
2DVD
اورجینال

مجموعه موزیک بی کلام آرامش خیال
موسیقی درمانی
گلچینی از بهترینهای جهان
اورجینال
 

فول آرشیو 50 سال موسیقی قدیمی و اصیل ایران با بالاترین
کیفیت موجود 
اورجینال

شماره مجوز 155/731482
اورچینال

 
 
 

14,500 تومان


خرید مجموعه موسیقی کلاسیکخرید مجموعه موسیقی کلاسیک

14,800 تومان


خرید آرامش خیال (مجموعه موزیک بی کلام)خرید آرامش خیال (مجموعه موزیک بی کلام)

14,500 تومان


خرید 50 سال موسیقی سنتیخرید 50 سال موسیقی سنتی

18,000 تومان


خرید موسقی مخصوص یوگا و مدیتیشنخرید موسقی مخصوص یوگا و مدیتیشن

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


کاملترین پکیج آموزش ارگ-اورجینال 265


یادگه موسیقی ایران-اورجینال


آهنگ های زیبا تر از بهار برای کودکان-ارجینال-203


پکیج طلایی موسیقی سنتی ایران

 
 
 

آشنایی با تمام نکات ریتم سازی .بصورت گام به گام از مبتدی
تا حرفه ای

-حاوی 2 CDاورجینال-MP3- عبدالعلی وزیری-عبدالوهاب
شهیدی-عمادرام-

کیفیت عالی

بیش از 20 GB موسیقی سنتی ایرانی
بالاترین کیفیت نسبت به سایر محصولات
اوریجینال

 
 
 

7,000 تومان


خرید کاملترین پکیج آموزش ارگ-اورجینال 265خرید کاملترین پکیج آموزش ارگ-اورجینال 265

7,900 تومان


خرید یادگه موسیقی ایران-اورجینالخرید یادگه موسیقی ایران-اورجینال

10,000 تومان


خرید آهنگ های زیبا تر از بهار برای کودکان-ارجینال-203خرید آهنگ های زیبا تر از بهار برای کودکان-ارجینال-203

23,000 تومان


خرید پکیج طلایی موسیقی سنتی ایرانخرید پکیج طلایی موسیقی سنتی ایران

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصولعکس محصول

 
 
 


تنبک نوازی بهمن رجبی


منتخب آثار سید جواد ذبیحی


پکیج آموزش آهنگ سازی و خوانندگی-اورجینال 472


آموزش سه تار/اورجینال

 
 
 

سخنرانی وتنبک نوازی بهمن رجبی 
استاد بی بدیل
دونوازی رضا خراشادی زاده
اورجینال

منتخب آثار سید جواد ذبیحی
کیفیت اورجینال

این مجموعه آموزشی به همراه کلیه نرم افزار های آهنگ سازی
و خوانندگی می باشد

آشنایی و آموزش کامل تمامی نکات سه تار

 
 
 

12,900 تومان


خرید تنبک نوازی بهمن رجبیخرید تنبک نوازی بهمن رجبی

13,000 تومان


خرید منتخب آثار سید جواد ذبیحیخرید منتخب آثار سید جواد ذبیحی

20,000 تومان


خرید پکیج آموزش آهنگ سازی و خوانندگی-اورجینال 472خرید پکیج آموزش آهنگ سازی و خوانندگی-اورجینال 472

15,600 تومان


خرید آموزش سه تار/اورجینالخرید آموزش سه تار/اورجینال

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


خورشید طلایی (گیتار کلاسیک-فلامنگو-گیتار پاپ) -ساعتها
موزیک بی کلام


موسیقی درمانی با نغمه های آرام بخش بی کلام-اورجینال


موزیک فیلم 2( متن فیلم های مشهور)-اورجینال


موسیقی بی کلام (آثار برگزیده موسیقی ایرانی)

 
 
 

بیش از 100 شاثر از نوزندگان چیره دست درهرکدام از قسمتها
گیتار کلاسیک-فلامنگو

-انتخاب ملودی ها توسط کارشناسان و روانشناسان

-حاوی 5 CD – موزیک فیلم های EVITA- DOORS- BLOW- CLUELESS

به صورت MP3- شامل آثار برگزیده موسیقی ایرانی-قابل پخش در
تمامی دستگاه ها

 
 
 

9,300 تومان


خرید خورشید طلایی (گیتار کلاسیک-فلامنگو-گیتار پاپ) -ساعتها موزیک بی کلامخرید خورشید طلایی (گیتار کلاسیک-فلامنگو-گیتار پاپ) -ساعتها موزیک بی کلام

6,500 تومان


خرید موسیقی درمانی با نغمه های آرام بخش بی کلام-اورجینالخرید موسیقی درمانی با نغمه های آرام بخش بی کلام-اورجینال

6,300 تومان


خرید موزیک فیلم 2( متن فیلم های مشهور)-اورجینالخرید موزیک فیلم 2( متن فیلم های مشهور)-اورجینال

9,400 تومان


خرید موسیقی بی کلام (آثار برگزیده موسیقی ایرانی)خرید موسیقی بی کلام (آثار برگزیده موسیقی ایرانی)

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش موسیقی و ساز بلز برای کودکان-اورجینال


نرم افزار ساز شناسی ملل-اورجینال


موسیقی ملل (موسیقی کشورهای گوناگون جهان) MP3-اورجینال


فیلم آموزشی The Art Of Violin

 
 
 

موزش تئوری موسیقی-همراه با تمرین و اجرا-آشنایی با مضراب

نرم افزار ساز شناسی ملل-آشنایی با بیش از 200 نوع ساز
مختلف با جزئیات و..

موسیقی ملل-موسیقی کشورهای گوناگون جهان-قابل اجرا بر روی
دستگاههای مجهز به MP3

اورجینال
شماره مجوز 155/6545

 
 
 

6,900 تومان


خرید آموزش موسیقی و ساز بلز برای کودکان-اورجینالخرید آموزش موسیقی و ساز بلز برای کودکان-اورجینال

8,300 تومان


خرید نرم افزار ساز شناسی ملل-اورجینالخرید نرم افزار ساز شناسی ملل-اورجینال

9,300 تومان


خرید موسیقی ملل (موسیقی کشورهای گوناگون جهان) MP3-اورجینالخرید موسیقی ملل (موسیقی کشورهای گوناگون جهان) MP3-اورجینال

14,000 تومان


خرید فیلم آموزشی The Art Of Violinخرید فیلم آموزشی The Art Of Violin

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول

 
 

 
 
 


فیلم آموزشی شش درس ویولن منوهین yehudi menuhin اورجینال


آموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان توسط لئونارد برنستاین
با همراهی ارکستر فیلارمونیک نیویورک

 
 

 
 
 

اورجینال
شماره مجوز:155/394028

اورجینال
شماره مجوز:14/25365412

 
 

 
 
 

18,000 تومان


خرید فیلم آموزشی شش درس ویولن منوهین yehudi menuhin اورجینالخرید فیلم آموزشی شش درس ویولن منوهین yehudi menuhin اورجینال

90,000 تومان


خرید آموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان توسط لئونارد برنستاین با همراهی ارکستر فیلارمونیک نیویورکخرید آموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان توسط لئونارد برنستاین با همراهی ارکستر فیلارمونیک نیویورک

 
 
 
 

Article source: http://music.blog0.ir/2014/12/01/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1/


آموزش تصویری سه تار | موسیقی

بدون نظر

آموزش قدم به قدم سه تار

HOW TP PLAY SETAR

آموزش تصویری سه تار

 

مخصوص کسانی که می خواهند موسیقی را در خانه تمرین کنند

 

به راحتی استاد را در کنار خود داشته بشید

 

آموزش کامل ساز ستار

 

آموزش تصویری سه تار

این خودآموز شامل :

آشنایی با سه تار و اجرای آن

دست گرفتن سه تار

نحوه نواختن سه تار

نت ها

تکنیک ها

و هرآنچه که برای نواختن سه تار مورد نیاز است

 

آموزش تصویری ستار

قیمت : 13800تومان

قیمت مجموعه آموزش تصویری سه تار  فقط  9900 تومان

خرید پستی آموزش سه تار

سه تار از خانواده سازهای زهی است کاسه تار از جنس چوب توت یا گردو و دسته آن نازکتر از دسته تار می باشد سه تار همانگونه که از نامش پیداست دارای سه سیم است البته سیم چهارمی هم به آن اضافه شده که نقش همراهی کننده را برای سیم سوم دارد .نوای آرام و دل انگیز سه تار موجب شده به آن ساز تنهایی نیز بگویند.

تصویر باکس محصول ارسالی برای شما

آموزش تصویری سه تار

برخی از امکانات و قابلیتها:

 • – فرمت: DVD

 • – تعداد: 1 حلقه

 • – مدرس : رضا کلانتری

 • – دارای کیفیتی بهتر و امکانات جدیدتر

 • – ویژه علاقه مندان یادگیری موسیقی در منزل

 • – قابل اجرا بر روی انواع دستگاه‌های پخش DVD و رایانه

آموزش سه تار  آموزش سه تار

لیست کامل مجموعه های اموزش موسیقی را با کلیک روی بنر های زیر مشاهده کنید

آموزش موسیقی,اموزش تار,اموزش ساز,آموزش ارگ,آموزش گیتار

 

قیمت : 13800تومان

قیمت مجموعه آموزش تصویری سه تار  فقط  9900 تومان

خرید پستی آموزش سه تار

دانلود آموزش سه تار – آموزش ستار استاد جلال ذوالفنون ( رایگان)

پسورد : 

دانلود کتاب آموزش سه تار

آموزش تصویری سه تار

 

Article source: http://web.bitasell.ir/product/view/111

 

 
 
 
 
 
 
 
عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش جامع تصویری سنتور-اورجینال–550


مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال


آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال


مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال

 
 
 

توسط استاد علیرضا عبداللهی

مجموعه بی نظیر موسیقی های آرامش بخش

آموزش آواز و تصنیف خوانی تصویری

مجموعه بی نظیر موسیقی های آرامش بخش
 

 
 
 

15,500 تومان


خرید آموزش جامع تصویری سنتور-اورجینال--550

12,000 تومان


خرید مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینالخرید مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال

15,600 تومان


خرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینالخرید آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

5,500 تومان


خرید مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینالخرید مجموعه موسیقی آرامش بخش/اورجینال

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصولعکس محصول

 
 
 


فیلم های تکنیکهای ویلن کلاسیک violin tecniqe


50 سال موسیقی ایران /اورجینال


50 سال موسیقی ایران /اورجینال


بسته آموزش دف مشق عشق=دو نرم افزار+یک کتاب+هدیه آموزش
مجازی دف

 
 
 

توسط اساتید برجسته ویولن کلاسیک
شماره مجوز: 155/6545

مجموعه ای از بهترین و ماندگارترین آهنگهای ایران

مجموعه ای از بهترین و ماندگارترین آهنگهای ایران

دو نرم افزار+کتاب آموزش دف مشق عشق

 
 
 

22,000 تومان


خرید فیلم های تکنیکهای ویلن کلاسیک violin tecniqeخرید فیلم های تکنیکهای ویلن کلاسیک violin tecniqe

6,900 تومان


خرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینالخرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینالخرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینال

5,000 تومان


خرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینالخرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینالخرید 50 سال موسیقی ایران /اورجینال

35,000 تومان


خرید بسته آموزش دف مشق عشق=دو نرم افزار+یک کتاب+هدیه آموزش مجازی دفخرید بسته آموزش دف مشق عشق=دو نرم افزار+یک کتاب+هدیه آموزش مجازی دف

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


مجموعه موسیقی کلاسیک


آرامش خیال (مجموعه موزیک بی کلام)


50 سال موسیقی سنتی


موسقی مخصوص یوگا و مدیتیشن

 
 
 

بیش از 100 ساعت موسیقی کلاسیک از نوابغ دنیای موسیقی
2DVD
اورجینال

مجموعه موزیک بی کلام آرامش خیال
موسیقی درمانی
گلچینی از بهترینهای جهان
اورجینال
 

فول آرشیو 50 سال موسیقی قدیمی و اصیل ایران با بالاترین
کیفیت موجود 
اورجینال

شماره مجوز 155/731482
اورچینال

 
 
 

14,500 تومان


خرید مجموعه موسیقی کلاسیکخرید مجموعه موسیقی کلاسیک

14,800 تومان


خرید آرامش خیال (مجموعه موزیک بی کلام)خرید آرامش خیال (مجموعه موزیک بی کلام)

14,500 تومان


خرید 50 سال موسیقی سنتیخرید 50 سال موسیقی سنتی

18,000 تومان


خرید موسقی مخصوص یوگا و مدیتیشنخرید موسقی مخصوص یوگا و مدیتیشن

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


کاملترین پکیج آموزش ارگ-اورجینال 265


یادگه موسیقی ایران-اورجینال


آهنگ های زیبا تر از بهار برای کودکان-ارجینال-203


پکیج طلایی موسیقی سنتی ایران

 
 
 

آشنایی با تمام نکات ریتم سازی .بصورت گام به گام از مبتدی
تا حرفه ای

-حاوی 2 CDاورجینال-MP3- عبدالعلی وزیری-عبدالوهاب
شهیدی-عمادرام-

کیفیت عالی

بیش از 20 GB موسیقی سنتی ایرانی
بالاترین کیفیت نسبت به سایر محصولات
اوریجینال

 
 
 

7,000 تومان


خرید کاملترین پکیج آموزش ارگ-اورجینال 265خرید کاملترین پکیج آموزش ارگ-اورجینال 265

7,900 تومان


خرید یادگه موسیقی ایران-اورجینالخرید یادگه موسیقی ایران-اورجینال

10,000 تومان


خرید آهنگ های زیبا تر از بهار برای کودکان-ارجینال-203خرید آهنگ های زیبا تر از بهار برای کودکان-ارجینال-203

23,000 تومان


خرید پکیج طلایی موسیقی سنتی ایرانخرید پکیج طلایی موسیقی سنتی ایران

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصولعکس محصول

 
 
 


تنبک نوازی بهمن رجبی


منتخب آثار سید جواد ذبیحی


پکیج آموزش آهنگ سازی و خوانندگی-اورجینال 472


آموزش سه تار/اورجینال

 
 
 

سخنرانی وتنبک نوازی بهمن رجبی 
استاد بی بدیل
دونوازی رضا خراشادی زاده
اورجینال

منتخب آثار سید جواد ذبیحی
کیفیت اورجینال

این مجموعه آموزشی به همراه کلیه نرم افزار های آهنگ سازی
و خوانندگی می باشد

آشنایی و آموزش کامل تمامی نکات سه تار

 
 
 

12,900 تومان


خرید تنبک نوازی بهمن رجبیخرید تنبک نوازی بهمن رجبی

13,000 تومان


خرید منتخب آثار سید جواد ذبیحیخرید منتخب آثار سید جواد ذبیحی

20,000 تومان


خرید پکیج آموزش آهنگ سازی و خوانندگی-اورجینال 472خرید پکیج آموزش آهنگ سازی و خوانندگی-اورجینال 472

15,600 تومان


خرید آموزش سه تار/اورجینالخرید آموزش سه تار/اورجینال

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


خورشید طلایی (گیتار کلاسیک-فلامنگو-گیتار پاپ) -ساعتها
موزیک بی کلام


موسیقی درمانی با نغمه های آرام بخش بی کلام-اورجینال


موزیک فیلم 2( متن فیلم های مشهور)-اورجینال


موسیقی بی کلام (آثار برگزیده موسیقی ایرانی)

 
 
 

بیش از 100 شاثر از نوزندگان چیره دست درهرکدام از قسمتها
گیتار کلاسیک-فلامنگو

-انتخاب ملودی ها توسط کارشناسان و روانشناسان

-حاوی 5 CD – موزیک فیلم های EVITA- DOORS- BLOW- CLUELESS

به صورت MP3- شامل آثار برگزیده موسیقی ایرانی-قابل پخش در
تمامی دستگاه ها

 
 
 

9,300 تومان


خرید خورشید طلایی (گیتار کلاسیک-فلامنگو-گیتار پاپ) -ساعتها موزیک بی کلامخرید خورشید طلایی (گیتار کلاسیک-فلامنگو-گیتار پاپ) -ساعتها موزیک بی کلام

6,500 تومان


خرید موسیقی درمانی با نغمه های آرام بخش بی کلام-اورجینالخرید موسیقی درمانی با نغمه های آرام بخش بی کلام-اورجینال

6,300 تومان


خرید موزیک فیلم 2( متن فیلم های مشهور)-اورجینالخرید موزیک فیلم 2( متن فیلم های مشهور)-اورجینال

9,400 تومان


خرید موسیقی بی کلام (آثار برگزیده موسیقی ایرانی)خرید موسیقی بی کلام (آثار برگزیده موسیقی ایرانی)

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول


عکس محصول

 
 
 


آموزش موسیقی و ساز بلز برای کودکان-اورجینال


نرم افزار ساز شناسی ملل-اورجینال


موسیقی ملل (موسیقی کشورهای گوناگون جهان) MP3-اورجینال


فیلم آموزشی The Art Of Violin

 
 
 

موزش تئوری موسیقی-همراه با تمرین و اجرا-آشنایی با مضراب

نرم افزار ساز شناسی ملل-آشنایی با بیش از 200 نوع ساز
مختلف با جزئیات و..

موسیقی ملل-موسیقی کشورهای گوناگون جهان-قابل اجرا بر روی
دستگاههای مجهز به MP3

اورجینال
شماره مجوز 155/6545

 
 
 

6,900 تومان


خرید آموزش موسیقی و ساز بلز برای کودکان-اورجینالخرید آموزش موسیقی و ساز بلز برای کودکان-اورجینال

8,300 تومان


خرید نرم افزار ساز شناسی ملل-اورجینالخرید نرم افزار ساز شناسی ملل-اورجینال

9,300 تومان


خرید موسیقی ملل (موسیقی کشورهای گوناگون جهان) MP3-اورجینالخرید موسیقی ملل (موسیقی کشورهای گوناگون جهان) MP3-اورجینال

14,000 تومان


خرید فیلم آموزشی The Art Of Violinخرید فیلم آموزشی The Art Of Violin

 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 


عکس محصول


عکس محصول

 
 

 
 
 


فیلم آموزشی شش درس ویولن منوهین yehudi menuhin اورجینال


آموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان توسط لئونارد برنستاین
با همراهی ارکستر فیلارمونیک نیویورک

 
 

 
 
 

اورجینال
شماره مجوز:155/394028

اورجینال
شماره مجوز:14/25365412

 
 

 
 
 

18,000 تومان


خرید فیلم آموزشی شش درس ویولن منوهین yehudi menuhin اورجینالخرید فیلم آموزشی شش درس ویولن منوهین yehudi menuhin اورجینال

90,000 تومان


خرید آموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان توسط لئونارد برنستاین با همراهی ارکستر فیلارمونیک نیویورکخرید آموزش موسیقی به کودکان و نوجوانان توسط لئونارد برنستاین با همراهی ارکستر فیلارمونیک نیویورک

 
 
 
 

Article source: http://music.blog0.ir/2015/03/15/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%B1/


بیوگرافی علی عبدالمالکی

بدون نظر


بیوگرافی علی عبدالمالکی

مجموعه: هنر و هنرمند

 علی عبدالمالکی

 

بیوگرافی علی عبدالمالکی، خواننده پاپ

علی عبدالمالکی

علی عبدالمالکی (زاده ۲۶ مرداد 1367 در تهران) خواننده، ترانه‌سرا، آهنگ‌ساز و تنظیم‌کنندهٔ پاپ ایرانی است. علی عبدالمالکی با آلبوم «نامسلمون» مطرح شد.

 

علی عبدالمالکی خواننده پاپ ایرانی، پدرش را در دوران کودکی از دست داد و تنها مونس و همدمش مادرش شد. نخستین فعالیت هایش با خواندن آهنگ هایی شاد و برای مراسم عروسی خواند که میتوان به آهنگ “تو فقط اشاره کن” اشاره کرد.

علی عبدالمالکی پس از چندی با شرکت در کلاس های موسیقی با سازهای کیبورد و گیتار آشنا شد و به این سازها تسلط کامل پیدا کرد. آهنگ “بی تو دارم میمیرم” را نیز خودش تنهایی و با گیتاری که به دست داشت خواند. آهنگ “مکن ناز” هم کمی بعد خواند. علی عبدالمالکی قبل از اینکه وارد دنیای خوانندگی شود فوتبالیست بود و در پست دروازه بان بازی می کرد.

  

  علی عبدالمالکی، خواننده پاپ

 

علی عبدالمالکی در سال 80 با کامران (که بعدها کامران خود را دی جی کامران خواند) چند آهنگ با هم خواندند. آهنگ “الهی” و “عشقمو بپذیر” آهنگهایی بود که این دو با هم خواندند ولی در هیچ سایتی پخش نشد تا اینکه پس از مشهور شدن علی عبدالمالکی این 2 آهنگ توسط کامران در سایتهای موزیک پخش شد که باعث ضربه شدیدی به علی عبدالمالکی شد. چون خیلیها فکر میکردند این آهنگها را جدیدا علی عبدالمالکی خوانده است.

 

علی عبدالمالکی در سال 83 با سید سروش طباطبایی (دی جی سروش اس جی ترک) آشنا شد. ولی آن زمان عبدالمالکی به دنبال خوانندگی به صورت جدی نبود تا اینکه در سال 86 علی عبدالمالکی و دی جی سروش یک آهنگ به صورت تستی با هم ساختند و اسم آن را “نفرین” گذاشتند. پس از مدتها این آهنگ پخش شد که به دلیل کیفیت پایین و تستی بودن آن مورد انتقاد قرار گرفت.

 

آلبوم خدانشناس علی عبدالمالکی

در اسفند سال 86 علی عبدالمالکی گمنام و دی جی سروش (که قبل از این آلبوم کمتر کسی او را میشناخت) آلبومی به نام “خدانشناس” ساختند و وارد اینترنت کردند که این آلبوم هیاهویی به پا کرد. سبک جدید این آلبوم و استفاده از فضاهای کامپیوتری و سبک آهنگهای ترکی باعث استقبال بیش از حد از این آلبوم شد. تکستهای دی جی سروش در بین آهنگها نظر بسیاری از طرفداران موسیقی را به خودش جذب کرد. این آلبوم 8 ترکی با تنظیم دی جی سروش اس جی ترک و آهنگسازی و ترانه سرایی علی عبدالمالکی تا مدتها در هر ماشینی شنیده می شد.

 

 عکس های علی عبدالمالکی

 

علت اصلی موفقیت این آلبوم صدای عالی و سوزدار علی عبدالمالکی و تنظیم فوق استثنایی دی جی سروش بود که زوجی رویایی تشکیل دادند. پس از آن دی جی سروش و علی عبدالمالکی در چند آهنگ با هم فیت داشتند ولی این پایان کار نبود.

 

آلبوم نامسلمون علی عبدالمالکی

در اردیبهشت سال 87 علی عبدالمالکی و دی جی سروش آلبوم دیگری با هم ساختند که 10 ترک داشت در این آلبوم علی عبدالمالکی در یک آهنگ شبیه ساز آهنگ مهستی با ایمان ظهراب فیت داشت.

 

2 آهنگ رمیکس مهستی نیز در این آلبوم (در سالی که تازه مهستی فوت کرده بود) باعث توجه بیشتر به این آلبوم شد. این آلبوم که “نامسلمون” نام داشت و به صورت غیر رسمی بود موسیقی ایران را لرزاند. تا جایی که علی عبدالمالکی بهترین خواننده غیر مجاز سال 87 موسیقی ایران شد.

علی عبدالمالکی پس از موفقیت این 2 آلبوم در سال 87 چندین تک آهنگ مثل “لباس عروست رخت عزاته” و “تا کی باید” پخش کرد که استقبال زیادی از آن شد ولی پس از این چند آهنگ بود که علی عبدالمالکی مدتها سکوت کرد و به دنبال مجوز کارهایش رفت.
تا به حال تک آهنگ های زیادی مثل “به پای حرفام”، “اشک نریز” و… به اسم علی عبدالمالکی پخش شده که هیچ کدام از این خواننده محبوب نیست!

 

 جدیدترین عکس های علی عبدالمالکی

 

در آبان سال 88 نیز تک آهنگ “خدانگهدار” از آلبوم جدید علی عبدالمالکی لو رفت. این آهنگ به صورت ماکت بود و هنوز هیچ تنظیمی روی آن نشده بود ولی صدای عالی علی عبدالمالکی همه بار آهنگ رو به بار کشید. در نیمه دوم سال 88 علی عبدالمالکی ماه های پرکاری داشت. آهنگسازی و ترانه سرایی برای چند خواننده و دادن 6 آهنگ جدید واقعا عبدالمالکی را پس از ماه ها دوری دوباره به رده اول موسیقی آورد.

علی عبدالمالکی تصمیم گرفت فضای کارش را عوض کند و خواندن در سبکهای دیگر را نیز تجربه کند. خواندن آهنگ شادی مثل “یعنی دوستم نداشتی” که بسیار مخالف و موافق داشت و همکاری با الیاس شیرزاد باعث شایعات فراوان جدایی او و دی جی سروش شد.در حالی که این دی جی سروش بود که به علی عبدالمالکی پیشنهاد کرده بود با تنظیم کننده های دیگر هم کار کند.

 

 علی عبدالمالکی

 

سبک غمگین نیز علی عبدالمالکی تجربه کرد. خواندن 2 آهنگ فوق عاشقانه و غمگین مانند “خدانگهدار” و “یه دل شکوندم” باعث محبوبیت بیش از پیش علی عبدالمالکی شد.

علی عبدالمالکی همچنین با تنظیم کننده های دیگر و به نامی همچون آرمیک(که دارای سبک جهانی میباشد)، الیاس شیرزاد، علی رهبری و بابک مافی کار کرد. شایعه هایی نیز در مورد همکاری او با سیروان خسروی نیز به گوش می رسید.
آهنگ “دلم” او دارای ترانه ای فوق العاده بود که در ادامه آهنگ “دلکم” ساخته شده است که این آهنگ به مراتب بالاتر از آهنگ قبلی بود.تنظیم کننده این آهنگ علی رهبری بود.

 

علی عبدالمالکی و مادرش

 

 تصاویر علی عبدالمالکی

 

در مورد علی عبدالمالکی بیشتر بدانید

* غذای مورد علاقه علی عبدالماکی قرمه سبزی هست. از میان خوانندگان به صدای معین علاقه خاصی دارد با اینکه خودش هم میدونه سبک این دو هیچ شباهتی به هم ندارد.

* علی عبدالمالکی علاوه بر خوانندگی ترانه سرایی و آهنگسازی نیز برای خوانندگان دیگر انجام میدهد که میتوان به سوده، فرهاد نوری، پوریا عرفانی، محمد مالکی، یاسر رشادی و… اشاره کرد.

*علی عبدالمالکی از کشور ترکیه خیلی خوشش میاد و دوست دارد حتما به این کشور سفر کند. از کشور آمریکا بر خلاف خیلیها بدش میاد!

* علی عبدالمالکی از کلیپ های خارجی خوشش میاد ولی با کلیپ های ایرانی اصلا حال نمیکند.
* تا به حال هیچ کلیپی از کارهایش بیرون نداده است اگر کار تصویری داشته است یا در استودیو یا پارک خوانده است و آن هم با گیتار.

 

 علی عبدالمالکی

 

آلبوم های علی عبدالمالکی

– مخاطب خاص

 

– خدانشناس

1.چشمای من
2.جونم واست بگه
3.اون روزا که می‌خواستمت
4.فقط ۷ روز
5.خدا نشناس (فیت دی جی سروش)
6.دلکم
7.یادت رفت
8.نبض جسد

 

– نامسلمون
1.رو کی قسم می‌خوردی
2.نامسلمون
3.مسافرم
4.هستی من
5.دارم از دست میرم
6.زود رفتی گلم
7.تک پر
8.حال منم خرابه
9.اشک منو در نیار
10.به من نگاه کن (فیت ایمان ظهراب)

  

 جدیدترین عکس های علی عبدالمالکی

 

تک آهنگ های علی عبدالمالکی :

1.فقط اشاره کن
2.بی تو دارم میمیرم
3.الهی (فیت دی جی کامران)
4.عشقمو بپذیر (فیت دی جی کامران)
5.مکن ناز
6.نفرین
7.واسه من سخته (فیت دی جی سروش)
8.تقصیر تو نیست (فیت دی جی سروش و ایمان ظهراب)
9.منو ببخش (فیت دی جی سروش و بابک نوری)
10.تا کی باید
11.دلکم “رمیکس” (فیت ابراهیم تتلیس)
12.لباس عروست رخت عزاته
13.حلالم کن (فیت سپهر و ابراهیم گیلک)
14.خدانگهدار “این آهنگ از آلبوم جدید عبدالمالکی میباشد”
15.فدات شم “متاسفانه قبل از میکس و مستر نهایی لو رفت”
16.یعنی دوستم نداشتی
17.دلم
18.قربون چشمات
19.یه دل شکوندم

 

گردآوری: بخش فرهنگ و هنر بیتوته

 

 

Article source: http://www.beytoote.com/art/artist/biography-ali-abolmalk.html


http://laminor.ir/

بدون نظر

( تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران )

بانک جامع ترانه ها به همراه آکوردهای گیتار

Article source: http://laminor.ir/


– نگاهی به موسیقی ملی ایران

بدون نظر

هرگز نمی توان فارغ از حال و هوای ملودیکی که به شدت متاثر از احساسات قوی فرهنگی است حیاتی برای آن قائل شد، چرا که با وجود گستره عمیق نغمات و زیر و بمی اصوات و الحان، دربافت و جوهره این موسیقی، باورهای فرهنگی و تنوع احساسی قومی موج می زند.

بدین جهت از تاریخ دیرین تا به امروز به رغم فشارهای سیاسی – عقیدتی و حتی در برهه های تلخی که طعم زهرآلود هجوم های وحشیانه ی مغول را در کام داشته است همنوا با سوز و گداز مردم در اشک و لبخندهای زندگی با آنان همراه بوده است(مانند سرودهای حماسی و جنگی که به دلیل رزمها و کشور گشایی ها ساخته می شد یا موسیقی نظامی که با ترکیبی از سازهای دارای اصوات باس از گذشته های دور به کار میرفته است /شیپور حاضر باش کوروش کبیر).

علاوه بر آن موسیقی ایران ارتباط تنگاتنگی با بینش های اعتقادی و ادبیات عرفانی و حتی اسطوره ای داردکه هریک در جای خود تاثیر بسزائی در ساختار موسیقی ایران دارد و هرگز عاری از این متعلقات بتوان به شناخت جامعی در خصوص موسیقی ایران رسید.

این مقاله موسیقی ایران را با سه رویکرد:

1- ساختارتئوریکی شناسی  2- ساختار ردیفی ردیف شناسی 3- سبک اجرا مورد بررسی قرار میدهد؛

الف) تاریخ تئوری موسیقی در ایران:

گرچه در ایران از زمان کلنل علی نقی وزیری به این طرف کوشش های جامع علمی بسیاری انجام گرفت تا موسیقی ایران رابه لحاظ تئوریکی به قوانین علمی موسیقی غرب یا ملل نزدیکتر نماید اما بدین اعتبار نمی توان چشم از تاریخ علمی موسیقی ملی در ادوار گذشته برداشت و بی اعتنا به رد تاریخی وجوهات علمی موسیقی در آثار دانشمندان بزرگ ایران بویژه ریاضیدانان و فلاسفه، موسیقی ایران را متهم به احساس صرف نمود که اینک دست به دامن مبانی نظری موسیقی غرب، جایگاهی برای خویش می طلبد.

درحالی که قرنها پیش از این به عنوان زیرمجموعه ای در ریاضی (به این دلیل که موسیقی را از اقسام حکمت ریاضی دانسته و اصوات را از روی نسبتهای ریاضی تعیین می کردند) و حتی علوم عقلیه، مد نظر دانشمندان بزرگی همچون ابن سینا، فارابی، خواجه نصیر طوسی، قطب الدین، عبدالقادرمراغه ای، نجم الدین کوکبی بخارائی و دیگران بسیاری بوده است که کوشیده اند قوانین مترتب بر گوشه های ردیفی (مقامی) را در چهارچوب علم الاصوات وعلم الادوار بررسی نمایند.

از جمله این آثار تقسیمات پرده ای در دستانهاست که بخش مهمی از مقاله دره التاج قطب الدین شیرازی را تشکیل می دهد. دانشمندان علم موسیقی مانند فارابی و ارموی قواعدی ترتیب داده و خطی برای موسیقی ترسیم نمودند تا موسیقاربرطبق ضوابط و معیارهایی ثابت و معین عمل نموده و از خطا وانحراف در اجرا مصون بماند. فارابی در رساله موسیقی کبیر در بحث نظری موسیقی آن را دارای دو رکن دانسته علم تالیف که به بررسی تناسب و تنافر نغمات(هارمونی) و علم ایقاع که موضوع آن بررسی زمان های متخلل میان نغمات و نقرات و تبدیل وزنی به وزن دیگر است.

رساله سلطانیه اثر نجم الدین کوکبی منجم و موسیقیدان سده دهم هجری است که در 12 مقام و یک خاتمه  تالیف شده. وی  در مقام چهارم به بحث بعد و جنس و جمع ملایمات(هارمونی) و منافرت اصوات پرداخته و در مقام پنجم به بیان پرده های اصل در موسیقی اشاره دارد. در دیگر مقامات مباحث مربوط به مرکبات در موسیقی و تعریف نقره و تحلیل قرار گرفته است.

علاوه بر بحث های تئوریکی مقامات و گوشه ها در دستگاه ردیفی موسیقی ایران نیز همواره مد نظر موسیقیدانان ایرانی بوده است که با اشاره به پرده (دستانها ) گام های مدالیته را تعریف نموده اند از جمله رساله ی در بیان علم موسیقی و دانستن شعبات آن به کتابت محمد معینای اردوبادی در سنه 1109 است با 180 اثر در متن و 186 اثر درحاشیه. قسمت اصلی این رساله در باب دوازده مقام ، شعبه ها و گوشه هاست همچنین دایره مقامات ،شعبات و… 

مطالعات تاریخی نشان می دهد ایرانیان قبل از اسلام نیزموسیقی را به لحاظ علمی بررسی می کرده اند. الحان موسیقی ایرانی ابتدا به هفت واحد (هفت نت) تقسیم می شد که آن را سرود خوش می نامیدند. در عصر بهرام پنجم حکم شد تا الحان موسیقی ایرانی بر مبنای مشابهت دور دریک واحد قرار گیرندکه در هفت واحد استخراج گردید و خسروانی نامیده شد(بهار/ بندستان/ آپرین یا آفرین/ ماه در بستان/ ششم/ گوه/ اسپراس).

موسیقی ایرانی پس از وقفه ای علمی که با ورود اسلام به ایران ایجاد شد مجددا از زمان فارابی (339-260ه ق) جنبه علمی یافت. البته باید گفت در خصوص علمی بودن موسیقی در نزد ایرانیان تا قبل از اسلام اطلاع چندانی در دست نیست مگر تقسیمات مقامی یا دوری در موسیقی.

فارابی در تجزیه و تحلیل های خود عقاید فیثاغورث و نوافلاطیون را در خصوص رابطه بین اوضاع و احوال آسمان و اصوات موسیقی رد کرده است و علم فیزیک ایجاد چنین اصواتی از حرکت کرات را نفی نمود. موسیقی فارابی به رغم برخی نگاشته ها متاثر از موسیقی ساسانی است نه موسیقی یونانی. فارابی در کتاب خودالموسیقی الکبیر درباره اصول و مبانی موسیقی و آهنگسازی از منظر علمی پرداخته است.


مقامها در موسیقی ایران:

موسیقی ایرانی از سلسله آواهایی ترکیب شده است که به صورت منتظمی پیرامون موضوع واحدی می چرخند که در نزد ایرانیان دستگاه و به زبان عرب مقام نامیده می شود. هر دستگاه مجموعه ای از پیش درآمد(مقدمه)،آهنگ ، آواز و سکوت میان پرده هاست.در موسیقی ایرانی آواز و اصوات در زمینه یا تم خاصی اجرا می شود در هر دور بین نه تا 12 نت به کار می رود. هر دور در موسیقی احساس ویژه ای در شنونده ایجاد می کند که برخی حماسی، برخی غم انگیز برخی شادی بخش و آرام بخش میباشد.

در ارتباط موسیقی و شعر، در دوره باستان اشعار عامیانه به صورت دوبیتی رواج داشته است که وزن هجایی داشته اند و خواندن آن منوط به موسیقی بوده است زیرا بدون موسیقی لطف وزیبایی خود را از دست میداده از این روبه آن ترانک می گفتند.اصطلاح مقام از قرن هشتم وارد موسیقی ایران شد البته نه به این معنا که تا قبل از آن موسیقی ایران فاقد ردیف بوده باشد چرا که جدا از مستندات مکتوب مربوط به تاریخ نگاری آثار منظوم ادبی گویای وجود ردیف و گوشه در موسیقی بوده است.

الحان سی گانه باربد بخشی از الحان دوره ساسانی است در کتاب برهان قاطع 141 لحن منسوب به ساسانی آورده شده است. منوچهری در قصاید خود 63 آواز را قید کرده است و مولوی 24 لحن که موید هارمونی موسیقیایی است نام برده است. امروزه در تبیین مفهوم مقام و ردیف اختلاف عقیده وجود دارد به گونه ای که برخی مقام را صرفاً به آواهای محلی (موسیقی کردی تنبور و خراسانی چگور) منسوب می کنند و موسیقی ایرانی را با نام ردیف و با مشخصه گوشه می شناسند.

اما برخی برای این دو(ردیف و مقام) ترادف معنایی قائلند و در تائید خود به اصطلاحات به کار رفته در ادبیات منظوم ایران از یک سو و آثار علمی موسیقاری دانشمندانی همچون فارابی ابن سینا و…  از سوی دیگر متمسک می شوند. در آثار همه ی این نویسندگان موسیقی ایران در سیستم مقامی تشریح شده است و اصطلاح ردیف در آن وجود ندارد. در کتاب بهجت الروح دوازده مقام و بیست و چهار شعبه یاد شده است که به جز رکب و نوروز عجم بقیه همان گوشه هایی است که در موسیقی ردیفی به کار می روند.

موسیقی ایران تا قبل از ورود اسلام دارای هفت مقام یا دستگاه بود که بعد از اسلام به به دوازده مقام تقسیم شد که به ترتیب عبارت بودند ازمقام راست/ اصفهان/ عشاق/ عراق/ بوسلیک/ حسینی/ نوا/ بزرگ (از شعبه های آن نهفت و همایون)/ کوچک(از شعبه های آن رکب)/ زنگوله/ حجاز/ رهاوی(بهجت الروح).  


ردیف در موسیقی ملی ایران:

با توجه به اینکه ردیف موسیقی ایران با گوشه، دستگاه، آواز و …. تعریف می شود و برای درک مفهوم واقعی آن ناگزیر به اشراف بر این مفاهیم می باشیم در ابتدا به اختصار به شرح این مفاهیم می پردازیم پیش از آن لازم است اشاره کنیم آنچه محور بحث ما در این بخش است موسیقی قومی نیست بلکه موسیقی ملی ایران است که افراد یک ملت آن را متعلق به خود می دانند که قطعا دارای رپرتواری است که جوهره ناب فرهنگی و معیار های واقعی  موسیقی را حفظ و با آموزش پژوهش و انتقال آن ضمن حفظ کلیه معیارها، آفرینشگر فرم های جدیدی می شود.

بدیهی است که چنین موسیقی ای نمی تواند به زمان – مکان یا افراد خاصی تعلق داشته باشد. این موسیقی برگرفته از مجموع نغماتی است مبتنی بر زیبا شناختی و معیارهایی تکنیکی. اسامی برخی گوشه ها در موسیقی ایرانی همچون شوشتری، بیات اصفهان گیلکی دشتی بیات ترک کرد بیات خود موید آن است که موسیقی ملی ایران فراتر از محدوده جغرافیایی اقوام، فرهنگی وسیع تر را تحت پوشش دارد.

الف) دستگاه: مجموع اجزای موسیقی که در گامی مشخص و با فواصل مخصوص آن گام. دستگاه در موسیقی یعنی جایگاه قرار گیری دست بر روی ساز.با توجه به انگشت گذاری خاص بر روی پرده ها و سیم ها بر روی دسته ساز در  تار، تنبور و … احتمالااین گونه نام گذاری شده اند(دوگاه،سه گاه،چهارگاه،راست پنجگاه)

ب)گوشه: قطعه ای موسیقیایی که از لحاظ ملودیکی بتواند شخصیت مستقلی داشته باشد یعنی بتوان در آن درآمد- شعر – تحریر و فرود را احتساب کرد.گوشه ها علاوه بر ایجاد احساسات و حالتهابی خاص در شنونده معمولا در اوزان و بحرهای عروضی طراحی شده اند.

ج)ردیف: به مجموعه نغمات آواها و الحان موسیقی که در قالب تکیه یا گوشه خودنمائی می کند و با رعایت نتهای گام به ترتیبی منطقی و با نظمی خاص اجرا شوند ردیف گویند.گرچه ردیف دارای کلیتی هماهنگ است اما تک تک اجزاء آن می بایست استقلال خاصی داشته باشد.

در خصوص جایگزینی سیستم ردیفی به جای سیستم مقامی در موسیقی ایرانی نظرات متعددی وجود دارد. آنچه مسلم است اینکه در عهد صفوی هرچه در ایران هنر معماری و نقاشی رونق یافت موسیقی تحریم و منزوی شد بنابراین از سده ی نهم هجری تزلزلی شدید در موسیقی پدید آمد و شیرازه ی موسیقی قدیم از هم پاشید از این رو اساتید فن برای جلوگیری از هرج و مرج ایجاد شده در موسیقی به جمع آوری، تنظیم و تقسیم موسیقی در قالب دستگاه، آواز و گوشه  به حسب تناسب موضوع پرداختند.

با توجه به اینکه در رسالات و کتبی که از سده نهم هجری تا قبل از قاجار نوشته شده است هیچ نام و اثری از هفت دستگاه موسیقی به شکلی که در عصر قاجار متداول شد  وجود ندارد به نظر می رسد سیستم هفت دستگاه و پنج آواز در موسیقی ایران در زمان فتحعلی شاه یا ابتدای حکومت محمد شاه قاجار ایجاد شده باشد.

هفت دستگاه موسیقی ملی ایران عبارتند از: شور، چهار گاه، راست پنج گاه، سه گاه، همایون، نوا، ماهور و پنج نغمه یا آواز آن به ترتیب افشاری ابوعطا بیات ترک و دشتی از متعلقات دستگاه شور. بیات اصفهان نیز نغمه ای در همایون است. نکته قابل توجه این که در ردیف فعلـی موسیقی ایران مقام ها و آواز هایی دیده می شود که در اسناد تاریخی قبل از صفویه آن را نمی یابیم مانند بیات ترک افشاری لیلی مجنون.

اسامی گوشه در ردیف ایرانی برخی به نام محل، ایل یا طایفه اشاره دارد مانند بختیاری قجر قرایی برخی نغمات به نام اشخاص معروف می باشد مانند نصیر خانی مراد خانی حاجی حسنی وجه تسمیه برخی گوشه ها حالات احساسی است ماننند گوشه حزین مویه سوز و گداز کرشمه و برخی توصیف زیبایی های عالم هستی را متجلی می کند مانند چکاوک سپهر نوروز صبا و…

شیوه آموزش موسیقی در ایران به شکل شفاهی بود البته همانطور که پیش از این نیز اشاره داشتیم موسیقی در ایران در مباحث نظری مد نظر دانشمندان بزرگ ایرانی بوده است اما آموزش ها به شیوه شفاهی و انتقال سینه به سینه انجام می گرفته. این موسیقی عمدتاً تک صدایی وتدریس آن بر مبنای وزنهای شعری و ادوار ایقاعی بوده است.

ذکر این نکته ضرورت دارد که ریتمهای 4/2 و 4/3 و 8/6 در غرب بر اساس ضرورت حفظ تام زمان در ملودیها ” هارمونی و کنترپوان ” ایجاد شد که در آن کلیـه نوازندگان گروه یا ارکستر و همچـنین بخش کـر آن می بایست در نقطه زمانی خاصی قطعه را آغاز می کردند و فرجام همزمانی داشته باشند (با توجه به اینکه در تاریخ ایران حتی بخشی که توسط سفرنامه نویسان غربی نوشته شده اشاره به حضور گروه رامشگران در دربار پادشاهان داشته که ظاهرا  می بایست به صورت دسته جمعی برنامه اجرا می کردند گذشته از آن گاتها در آئین زرتشت می بایست به صورت آواز خوانده می شد با توجه به  تقیدی که  ایرانیان به تغنی و زمزمه در امور مذهبی و اخلاقی قائل بودند حال چگونه این کنترپوان حفظ می شده است هیچ نگاشته تاریخی وجود ندارد حتی در سفرنامه های جهانگردان اروپایی)

به هر جهت سهولت و آسانی این ریتم ها از یک سو و سختی فراگیری ادوار ایقاعی به مرور  موجب جایگزینی این  سبک آموزش در موسیقی ایران شد به گونه ای که تدریس بر مبنای سیستم آموزشی غرب هم اکنون در هنرستانهای موسیقی ایران رایج می باشد.گرچه هنوز برخی از اساتید موسیقی ایران در نشر عموم آموخته هایشان از این دست ریتمها استفاده نمی کنند و ملاک کار و نوشتار نت آنها هنوز بر اساس ریتم نویسی خاصی است که در گذشته وجود داشت.

به هر جهت ضرورتهای اجتماعی در ایران موجبات آن را فراهم نمود که هنوز اتفاق نظر خاصی در خصوص برخی فواصل دستگاهی موسیقی در ایران نباشد. فراموش نکنیم که در موسیقی ایران علاوه بر نیم پرده وپرده، فواصل ربع پرده ای نقش مهمی در اجرای قطعات دارند که علی رغم مطالعات پیرامون ثبت فیزیکی  آن هنوز عمدتا به شکل سلیقه ای توسط اساتید انجام میگیرد. لازم است پیش از ثبت این فواصل اتفاق نظری در این خصوص از سوی اساتید انجام پذیرد.

به هر حال طی روایت هایی که از ردیف  موسیقی ملی ایران داریم می توان در حدود 540 گوشه برای موسیقی ایران قائل بودکه برخی از انها صرفاً سازی است یعنی فقط توسط ساز اجرا می گردد و برخی آوازی است یعنی توسط حنجره انجام و اجرا  می شود. به جرات می توان گفت زیر و بمی اصواتی که توسط حنجره در موسیقی آوازی ایران اجرا می گردد بسیار خاص، بدیع و منحصر به فرد  می باشد و درهیچ کجای دنیا چنین تحریرهایی وجود ندارد.

تحریرها خود دو دسته هستند:

1 – تحریرهایی که خود جمله کامل و آهنگینی به وجود می آورند.

2-  تحریرهایی که جمله کاملی تشکیل نمی دهند و صرفاً جهت تزئین کلمه کاربرد دارند.


تحریرها را تحت عناوینی چون چکشی – مقطع – زیر و رو – باغُنه- بلبلی – شارکی  و مینا نام گذاری کرده اند. در اهمیت تحریرهای موسیـقی ایرانی باید گفت که قوام موسیـقی آوازی ایران به تحـریرهای آن است موسیقی ملی ایرانی بدون تحریر، آسان پسندی و عامیانه کردن آن است.

بدیهی است که تحریر ها زمانی می توانند به زیبایی اجرا شوند که در اثر تمرین صیقل بخورد در این صورت است که می تواند تاثیر بر انگیز باشد. مفهوم دیگری که در ارتباط با صوت باید بدان پرداخت لحن است که اهل موسیقی آن را اجتماع نغمات مختلف با ترکیب زیبا و محدود حاوی کلام و معانی محدود معنا کرده اند در موسیقی ایرانی لحن اگر با ادوار ایقاعی مقرون شده باشد آنرا موزون می گویند و در غیر این صورت نواخت می خوانند.

فارابی در کتاب موسیقی کبیر ابن سینا در شفا اخوان الصفا در رسائل قطب الدین شیرازی در دره التاج و دیگران لحن را به سه قسم تقسیم کرده اند:

1- ملذه (فرحبخش و شاد 2- مخیله(خیال انگیز) 3- انفعالیه یا محزنه. در واقع در موسیقی ایران الحان و ایقاع ظرف وجودی معانی و مفاهیمی هستند که ذات هنر موسیقی ملی را می سازند تناسب و وحدت این دونقش مهمی بر جان موسیقی ملی دارد البته باید گفت از مشخصه موسیقی ایرانی آن است که شان و شخصیت علمی و عرفانی خواننده نقش مهمی در تاثیرات سطحی یا عمقی الحان دارد و به آن رنگ و صبغه سطحی یا معنوی(معنا گرا) می دهد.


اصول کلی اجرا موسیقی ایران:

موسیقی ملی ایران در چهارچوب ردیف اجرا میگردد و مدالیته ها مطابق ضوابط ردیفی است دراین موسیقی گوشه های مشترکی وجود دارد که به نوازنده و خواننده فرصت گردش و گستردگی می دهد از جمله گوشه عشاق که در دستگاه شور، همایون و ماهور مشترک می باشد. شیوه مدالیته کردن نواها و آواها است که موسیقیدانان قَدَر را از دیگران متمایز می کند.

ردیف های متعددی در موسیقی ایران روایت و ضبط شده است:1- ردیف آقا حسینقلی 2- ردیف اسماعیل قهرمانی 3- ردیف دوریش خان 4 – ردیف میرزا عبد… 5- ردیف عبدا…دوامی 6- ردیف سید حسین طاهر زاده 7- ردیف ابوالحسن صبا 8 – ردیف فرامرز پایور 9- ردیف موسی معروفی 10 – ردیف علی تجویدی بدیهی است که تعداد گوشه ها در ردیف های مختلف متفاوت می باشد.

فارغ از این که اجرا بر مبنای کدام ردیف باشد،چهارچوب کلی اجرا بدین شرح است که ابتدا پیش درآمد و بعد بر اساس طرح موسیقی گوشه هایی بر مبنای ذوق و سلیقه نوازنده یا حال و هوای سالن و  مخاطبین (بویژه در بداهه نوازی) اجرا میگردد. پیش در آمد که اولین گوشه هر دستگاه یا گوشه می باشد به منظور آماده سازی و آشنایی مقدماتی مخاطب و شنونده با حال و هوای دستگاه اجرا می شود. اتلاق وجه تسمیه پیش درآمد به آن نیز به همین دلیل است.

در واقع همانطور که در یک فیلم سینمایی برای جلوه دادن روشن تر منطقه ای که داستان فیلم در آن رخ میدهد ابتدا  فضای بالای صحنه نمایش داده و به تدریج روی نقطه اصلی  صفر می شود در موسیقی ایرانی نیز با بهره گیری از پیش درآمد مخاطب را برای شنیدن کل برنامه آماده می کند. پیش درآمد معمولاً به تعداد زیادی از گوشه ها اشاره می کند اما چنانچه نوازنده در اجرای پیش درآمد به گوشه های زیادی اشاره نکند و به تعداد معدودی از گوشه ها اکتفا کند مطابق سنت های اجرای موسیقی به این قطعه “مقدمه” می گویند.

خواننده بر اساس وسعت صدایی معمولاً از گوشه هایی با وسعت صدایی پائین شروع به اجرا می کند هرچند برخی خوانندگان به منظور هنرنمائی و نشان دادن قدرت تسلطشان شروع آواز را با وسعت صدایی بالا آغاز می کردند و از گوشه هایی با فرکانس های زیر تر شروع میکنند و سپس به ابتدای دستگاه وارد می شوند.

البته عمدتا اجراها به همان سبک نخست است. اجرای گوشه های آوازی با همراهی ساز (معمولا یک ساز و بندرت بیشتر) می باشد که گاه در زیر آواز و گاه در جواب آواز می باشد. در گذشته جواب آوازها عیناً مطابق طرح اجرای خواننده بود اما در سبک جدید نوازنده با خلاقیت خود جواب آواز را به شکلی بدیع میدهد.” پس از اجرای چند گوشه که یا فاقد ریتم یا ریتم های کند می باشد معمولا چهار مضراب یا یک نوع قطعه ضربی دیگر اجرا می شود.

در ارتباط با چرائی عنوان چهار مضراب باید دو نکته را متذکر شد اولا ساز تار به عنوان مادر سازها در موسیقی ایران شناخته می شود که در گذشتـه دارای چهار سیم بوده است چـون قطعاتی متـریک را با نواخت همـزمان مضراب بر هر چهار سیـم اجرا مـی کردند به این قطعات عنوان چهار مضراب داده شد حتی  بعدها که در تکمیل این ساز دو سیم دیگر بدان افزوده شد باز همان اصطلاح چهارمضراب را به کار می بردند.چهار مضراب دارای پایه ای می باشد که سایر جملات با اتکاء به آن بسط و گسترش می یابند.

ملودی پس از هر گردش که قدرت و توان نوازنده و ژرفای دلنشین موسیقی را متجلی می کند به پایه باز میگردد و باز گردش ملودی ادامه می یابد.پس از اجرای چهار مضراب یا هر ضربی دیگر که قطعه را از یکنواختی خارج می کند گوشه های آوازی دیگری اجرا می شود. این بار طرح برنامه بسته به میزان تبحر نوازندگان حاضر در گروه یا جواب آواز را به ساز دیگری واگذار می کند ویا ارکستر مسئولیت آن را برعهده خواهدداشت.

تصنیف معمولا در آخر قطعه موسیقی اجرا می شودکه با شعر همراه است اشعاری که در تصنیف ها به کار می رود گاه مضامین عاشقانه دارد و گاه منبعث از شرایط روزگار می تواند منتقدانه  باشد. قسمت پایانی برنامه موسیقی ملی ایران رنگ می باشد. رنگ ها در ریتم های تند و سریع 8/6 اجرا می شوند  و بسیار پر تحرک و هیجان انگیز هستند. عمده انگیزه ی اجرای رنگ در آخر برنامه موسیقی به این جهت است که شنونده با خاطره ای زیبا و پر هیجان سالن کنسرت را ترک کند.

موسیقی ایران پیوند گسست ناپذیری با مذهب دارد. تاثیرات قابل مشاهده ای از مذهب در موسیقی ایران مشاهده می شود این پیوند چندان عمیق است که می توان گفت موسیقی ملی ایران هرگز فارغ از معانی ارزشی مذهبی نبوده است. معانی بلند عرفانی و مذهبی با ادبیات غنی نظمی در ایران همواره خود را در موسیقی متجلی کرده است در ادوار بسیار قبل از اسلام نیز در موسیقی ایران قابل مشاهده است که نمونه بارز آن گاتها در آئین زردشت است که با موسیقی و لحن اجرا می شد.

مثنوی در ردیف ملی که بر اساس اشعار مولانا شاعر توانمند قرن هفتم از گوشه های مطرح موسیقی ایرانی است که عمدتا مبتنی بر تعالیم مذهبی و پند واندرزهایی با آموزه های دینی است. گوشه های حسینی منسوب به امام حسین(ع) و گوشه رضوی منسوب به امام رضا(ع) پیشوایان بزرگ دینی مسلمانان از گوشه های معروف در موسیقی ایران است که در تمام روایاتی متعددی که از ردیف داریم وجود دارد.

گوشه مسیحی در دستگاه نوا که بنا به روایات توسط واعظ مسیحیان در ابراز همدردی با شیعیان ایران در مراسم تاسوعا  عاشورا اجرا می شد. گوشه ساقی نامه و صوفی نامه که با وجود اشاره برنامه های صوفیانه محتوای آن دارای مضامین یکتا پرستی و معاد  است.

موسیقی زبان بیان احساس هر قوم یا ملت است حزن و اندوه و شادی و نشاط هر ملت به پیشینه تاریخی آن بستگی تام دارد. فراموش نکنیم که ایران سرزمینی است با تاریخی پر بغض از نبرد ها و تاخت و تازهای های خونین شاید به جرات بتوان حزن واندوه موجود در موسیقی ایران را منبعث از ناکامی ها و تلخ کامی های جانفرسایی  دانست که شرنگ تلخ آن برگ برگ تاریخ ایران را می پروراند. موسیقی ایرانی معمولا به شیوه تلمذ و استادی در طول تاریخ نسل به نسل منتقل شده است.

اولین رگه های موسیقی مدرسه ای در دار الفنون امیر کبیر پیدا می شود. مدرسه ی موسیقی دار الفنون در حالی افتتاح شد، که بنیانگذارآن(امیر کبیر) به دستور شاه قاجار و شوهر خواهرش در حمام فین کاشان به قتل رسید. البته در این مدرسه مباحث هارمونی کنترپوان چندان تدریس نشد. اساتید بسیاری در ایران نسبت به اختلاط موسیقی ملی با موسیقی غرب مقاومت جانانه ای کردند چرا که موسیقی ملی در گستره ی خویش ابعاد ناشناخته بسیاری دارد فواصل در موسیقی ایران، مدالیته های غنی در مقایسه با مدالیته موسیقی غرب و .. ابعادی از موسیقی ملی ایران است که می تواند در منظر تفحص موسیقدانهای بزرگ جهان قرار گیرد.  


**گروه ایرنا مقاله

از: دکتر سعید نیاکوثری ، آهنگساز، موسیقی دان، نوازنده سنتور و سه تار و پژوهشگر ایرانی می‌باشد.او موسیقی را نزد اساتیدی همچون پرویز مشکاتیان و ذوالفنون آموخت و ردیف آوازی را زیرنظر استاد سید نورالدین رضوی سروستانی تکمیل نمود. نیاکوثری دارای پرچم افتخار از دانشگاه شیراز و دارنده مدال برنز مسابقات جهانی ولز انگلستان است.

انتشار دهنده: زهرا رمضانی

پژوهشم**1194

Article source: http://article.irna.ir/fa/NewsPrint.aspx?ID=12249


حسین پرنیا: ما موسیقی ملی نداریم | موسیقی ما

بدون نظر

موسیقی ما-  آلبوم موسیقی «برمداریکدم» با آهنگسازی و تنظیم «صائب کاکاوند» و آواز «علی انصاری» با حضور غلام‌حسین امیرخانی -رییس شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران-، ابراهیم امینی -نایب رییس شورای شهر تهران- و حسین پرنیا -آهنگساز و نوازنده- و دیگرچهره‌های هنری در فرهنگ‌سرای ارسباران رونمایی شد.

 در این مراسم «عبدالله انصاری» -تهیه کننده آلبوم- تاکید کرد: «موسیقی بومی منطقه ممسنی با ملودی‌های پربار، مهجور مانده است و از این رو قصد داریم با جمع آوری اشعار و ملودی‌های این بخش از ایران در قالب کتاب و بهره‌گیری از هنرمندان و هنردوستان این امکان را فراهم کنیم تا موسیقی پربار این خطه در فرهنگ ایران حضور بیشتری داشته باشد و در ارتقای سطح هنر موسیقی نقش بسزایی ایفا کند. ما  پیش از این نیز افتخار داشتیم در تهیه آلبوم «بی نشان» با نوازندگی استاد پرنیا به مناسبت بزرگداشت مولانا با موسیقی سنتی و آهنگسازی صائب کاکاوند و آواز انصاری قدمی در مسیر هنر موسیقی برداریم.»

«صائب کاکاوند» -آهنگساز- در مورد آلبوم «برمداریکدم» توضیح داد که این اثر بهمن سال 94 بر روی اشعاری از هوشنگ ابتهاج و رودکی تنظیم شده است. در ادامه «علی انصاری» خواننده نیز درباره‌ی آن توضیح داد: «همان‌طور که از نام اثر آشکار است، اشعار این آلبوم از ابتهاج ، رودکی و خیام انتخاب شده و دو بیتی نیز از اشعار میرعماد به همراه چلیپای اثر او در این آلبوم هست و خط اول آواز از دیلمان خطه شمال و اثری هم از خطه ممسنی دراین  آلبوم  شنیده می‌شود.»

همچنین «ابراهیم امینی» -نایب رییس شورای شهر تهران- ضمن تقدیراز انصاری و کاکاوند که موجبات گردهمایی بزرگان و اساتید موسیقی را فراهم آوردند، گفت: «موسیقی در بین تمامی موجودات یک آرامش و نشاطی را ایجاد می‌کند و قطعا آنهایی که با فرهنگ روستایی و عشایری آشنا هستند، می‌دانند عشایر موقع دوشیدن گاوها برایشان شعر می‌خوانند و موقع خواباندن طفل نوزادشان برایش لالایی می‌گویند و بلبل را نه به خاطر تفاوتش با پرندگان دیگر بلکه به جهت صوت زیبایش با علاقه بیشتری نگاه می کنیم یا حتی در قفس نگه می داریم.»

امینی در ادامه افزود: «موسیقی دانان و خوانندگان بهترین ابزار را برای حفظ، اشاعه و انتقال یک فرهنگ و هویت ملت ها و جوامع در دست دارند. آنها می‌توانند فرهنگ را نسل به نسل زنده نگه دارند و مانع فروپاشی آن بین اقوام و ملت ها شوند همچنان که می توانند در نشاط اجتماعی و آرامش جامعه نقش بسزایی ایفا کنند.»

حسین پرنیا در بخش دیگر مراسم اظهارداشت: «هیچ زبانی در جهان به اندازه موسیقی کوتاه نیست و نمی تواند با همه انسان ها ارتباط برقرارکند و زبانی است که نیازی به ترجمه ندارد. کلمه ملی را این روزها زیاد می شنویم ( هنرملی، ارکسترملی و…) اما باید بگویم ما تاکنون ارکسترملی نداشتیم و نداریم چرا که زمانی این کلمه مفهوم پیدامی کند که از تمام شاعران، آهنگسازان، نوازندگان وخوانندگان از هنرمندان خطه های مختلف یک سرزمین بهره بگیریم.»

حسین پرنیا نوازنده و آهنگساز ضمن تاکید بر اینکه توزیع هنر در جامعه ما هنوز هم ناعادلانه است گفت: «راه دشوار تهیه کنندگی آثار موسیقی، چاپ ، نشر و دریافت مجوز برهمگان آشکاراست و من تبریک می گویم که با همه این سختی ها این اتفاق افتاده است و هر کسی که به هنر موسیقی روی می آورد مانند معجزه می ماند که تلاش و عشق را می طلبد. جای تاسف است که امکان معرفی و رونمایی آلبوم های موسیقی در رسانه ملی امکان پذیرنیست و دست مریزاد بر اهالی موسیقی که با همه رنج‌ها در تلاشند و دغدغه های تهیه و تولید آلبوم موسیقی را به جان می‌خرند.»

با حضور استاد غلامحسین امیرخانی استاد علی جهاندار، ابراهیم امینی ، حسین پرنیا، محسن سلیمانی ، صائب کاکاوند، علی انصاری، رشید کاکاوند، آلبوم موسیقی « برمداریکدم» رونمایی شد. اجرای موسیقی زنده خطه ممسنی (کهگیلویه و بویراحمد) بخش پایانی این مراسم بود . 

Article source: http://musicema.ir/node/339822


امروز ; رونمایی از آلبوم جدید «سالار عقیلی»

بدون نظر

امروز ; رونمایی از آلبوم جدید «سالار عقیلی»

مراسم رونمایی و جشن امضای آلبوم موسیقی «جانِ سرگردان» به آهنگسازی جمشید صفرزاده، به خوانندگی سالار عقیلی، به تنظیم‌کنندگی علیرضا دریایی، با اجرای گروه موسیقی «سور» و به تهیه‌کنندگی صدرالدین حسین‌خانی همزمان با تولد این خواننده موسیقی ایران؛ از ساعت ۱۴ الی ۱۶ روز شنبه ۱۱ آذر ماه جاری در فرهنگسرای ارسباران تهران برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقمندان به موسیقی آزاد و رایگان است.

در مراسم رونمایی و جشن امضای آلبوم «جانِ سرگردان»؛ سالار عقیلی خواننده، جمشید صفرزاده آهنگساز، علیرضا دریایی تنظیم‌کننده، دیگر عوامل این آلبوم و تعدادی از هنرمندان موسیقی کشور حضور خواهند داشت.
آلبوم موسیقی «جانِ سرگردان» روز دوشنبه ۱۱ آذر ماه جاری در سراسر کشور منتشر می‌شود و در اختیار علاقمندان به موسیقی قرار خواهد گرفت.
این آلبوم چهارمین اثر گروه «سور» محسوب می‌شود؛ این گروه موسیقی قبل از انتشار این اثر، آلبوم‌های «یار مست» به آهنگسازی مجید مولانیا با صدای سالار عقیلی، «دوران عشق» به آهنگسازی جمشید صفرزاده با صدای سالار عقیلی و «در عشق زنده باید» به آهنگسازی مجید مولانیا با صدای وحید تاج را منتشر کرده است.
آلبوم «جانِ سرگردان» که در مایه دشتی است، چهار تصنیف و دو آواز و یک دونوازی کمانچه را شامل می‌شود؛ اشعار این آلبوم را ه.الف.سایه ، نوذر پرنگ، سعدی و مولانا سروده‌اند.
در این آلبوم؛ مجید مولانیا ـ نوازنده تار، جمشید صفرزاده ـ نوازنده سنتور، علیرضا دریایی ـ نوازنده کمانچه و سازهای زهی، حمید قنبری ـ نوازنده سازهای کوبه‌ای، صابر سوری ـ نوازنده عود، امین دادوری ـ نوازنده دف، بهزاد حسن‌زاده ـ نوازنده کمانچه، مهدی بصیرت‌منش ـ نوازنده ویولنسل و مهرداد ناصحی به عنوان همخوان به هنرنمایی پرداخته‌اند.

مادر!؛ فیلمی که نفس‌ها را در سینه حبس می‌کند

کارگردان و نمایشنامه نویس : ضعف جشنواره تئاتر فجر کمبود بودجه است

داغ‌ترین اخبار جشنواره فجر/ بزرگ آقای سینمای ایران اولین سیمرغش را شکار خواهد کرد؟

شهرزادِ قصه‌ها تولدت مبارک


شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد • تشییع پیکر مطهر شهید «هادی کاردیده» در بیرجند

 • زخمی شدن یک نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی

 • جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات

 • تازه ترین تصویر از شهر زلزله‌زده سرپل ذهاب

 • تصاویر زنان قربانی اسیدپاشی که مدل لباس شدند!

  کنفرانس توسعه دهندگان گوگل از ۱۸ اردیبهشت آغاز می‌شود

  بهترین دوربین را کدام گوشی‌ها دارند؟

  آپدیت جدید تلگرام بتا ۴٫۸ با ویژگی استریم موزیک و ویدئو منتشر شد

  اپل به‌منظور ایجاد فرصت‌های تحصیلی برای دختران با خیریه‌ ملاله همکاری می‌کند

  Die with me: اپلیکیشنی که گوشی شما را خاموش می‌کند

  تمایل کامرون و پوتین برای احیای روابط غرب با روسیه

  روایت روزنامه شرق از “تیرگی اقتصاد با محرمانگی”

  قصد توهین نداشتم؛عذرخواهی می‌کنم

  وقتی محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور سابق به باراک اوباما نامه می‌نویسد

  فیسبوک برای نوجوانان اروپایی ممنوع می‌شود

RSS سبک زندگی

گران‌ترین استفراغ جهان

۱۰ شهر جزیره‌ای برتر دنیا به انتخاب نشنال‌جئوگرافی

 • چهره‌ای که نابغه نظامی ایران لقب گرفت

 • مخ زنی ضد ایرانی نتانیاهو در فرانسه

 • اعتماد به نفس کاذب، در بین یاران احمدی نژاد!

 • پیشنهاد ظریف به کشورهای حاشیه خلیج فارس

 • کنفرانس توسعه دهندگان گوگل از ۱۸ اردیبهشت آغاز می‌شود


  دانلود مداحی شب چهارم محرم ۹۶ – حاج حسن خلج

  دانلود مداحی شب چهارم محرم ۹۶ – حاج حسن خلج


  تشییع پیکر مطهر شهید «هادی کاردیده» در بیرجند


  زخمی شدن یک نیروی امنیتی رژیم صهیونیستی


  جشنواره بین المللی شکار با شاهین در امارات


  تازه ترین تصویر از شهر زلزله‌زده سرپل ذهاب


  تصاویر زنان قربانی اسیدپاشی که مدل لباس شدند!


  تصاویر خاص رهبر انقلاب در مناطق زلزله‌زده


  تصاویر برگزاری جشن تولد کودک زلزله زده توسط هلال احمر


  تصاویر دستگیری اراذل و اوباش در پایتخت


  تصاویر مربوط به زلزله استان کرمانشاه…

  ⇐ تماس با ما

  ⇐ درباره ما

  ⇐ استخدام

  ⇐ ارسال خبر

  ⇐ خبرگذاری آیندگان

  ⇐ خبرگذاری بین المللی تسنیم

  ⇐ خبرگزاری بین المللی فارس

  ⇐ خبرگزاری بین المللی مهر

  ⇐ خبرگزاری باشگاه خبرنگاران

  ⇐ پایگاه اطلاع رسانی رجا

  ⇐ خبرگزاری صدا و سیما

  ⇐ پایگاه خبری تحلیلی فردا
  تمامی حقوق مطالب برای “تازه های دنیای ما”محفوظ است و هرگونه کپی برداری بدون ذکر منبع ممنوع می باشد.

  طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.

  طراحی و اجرا : تازه های دنیای ما

  Article source: https://www.worldnewestnews.com/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%DB%8C/


  دانلود آلبوم جدید سالار عقیلی بنام از جان و از دل • مونروپترو

  بدون نظر

  سالار عقیلی هنرمند خوش صدای موسیقی سنتی ایران متولد 11 آذر 1356 و دانش آموخته در هنرستان موسیقی سوره بود و دارای مدرک کارشناسی رشته بازیگری نیز می باشد. وی سابقه کار با گروه دستان و گروه راز و نیاز را در کارنامه خود دارد. وی از سن 8 سالگی به یادگیری موسیقی با نوازندگی سازهای مختلف پرداخت. در طی بیش از 5 سال نزد صدیق تعریف به یادگیری آواز مشغول شد. در حال حاضر وی علاوه بر ضبط و اجرای آثار موسیقی، به تدرس در آموزگاه موسیقی متعلق به خود و نیز در هنرستان موسیقی مشغول است. علاوه بر این وی گروهی به نام راز و نیاز را تشکیل داد که اعضای آن عبارتند از: سالار عقیلی، حریر شریعت زاده، حامد فکوری، مهدی باقری، آرش فرهنگ فر و شهرام غلامی. بسیاری از کنسرتهایی که سالار عقیلی در خارج کشور اجرا کرده به همراه این گروه بوده است.

  وی آلبوم های زیادی را منتشر نموده است که از عبارتند از:

  ۱۳۸۰ – عشق ماند (ساخته ارشد تهماسبی با اجرای گروه نوروز)

  ۱۳۸۲ – سایه‌های سبز (ساخته ارشد تهماسبی)

  ۱۳۸۵ – دریای بی پایان (ساخته سعید فرجپوری با اجرای گروه دستان)

  ۱۳۸۶ – سعدی نامه (ساخته ارشد تهماسبی با اجرای گروه دستان)

  ۱۳۸۷ – به نام گل سرخ (ساخته حمید متبسم با اجرای گروه دستان)

  ۱۳۸۸ – مایه ناز

  ۱۳۸۸ – عاشقی

  ۱۳۸۸ – هوای آفتاب

  ۱۳۸۸ – سالار خوانی‌ها

  ۱۳۸۹ – عشق دیرین

  ۱۳۸۹ – باده نوشین (آهنگ سازی هوشنگ فراهانی)

  ۱۳۸۹ – یاد باد

  ۱۳۹۰ – سبوی تشنه

  ۱۳۹۰ – دا

  ۱۳۹۰ – یار و دیار

  ۱۳۹۱ – نغمه همرازان

  ۱۳۹۱ – می‌تراود مهتاب آهنگ‌سازی کیوان ساکت

  ۱۳۹۲ – به سپیدی صلح

  ۱۳۹۲ – یار مست (آهنگ سازی مجید مولانیا با اجرای گروه موسیقی سور)

  ۱۳۹۲ – به یاد من باش

  ۱۳۹۳ – به نام وطن

  ۱۳۹۳ – ساقی بهار

  ۱۳۹۳ – زمزمه (آلبوم)

  ۱۳۹۳ – فصل عاشقی

  ۱۳۹۴ – جهان پهلوان تختی

  ۱۳۹۴ -آیین فرزانگی (آهنگسازی پویا سرایی براساس ملودی پیروز ارجمند)

  ۱۳۹۴ – قصه باران با آهنگسازی امین بیات

  ۱۳۹۴ ـ ازتنهایی گریه مکن

  ۱۳۹۵ – معمای شاه

  ۱۳۹۵ – قافله‌سالار عشق، با آهنگسازی مازیار شاهی در سوگ محمدرضا لطفی

  ۱۳۹۵ -چرخ و فلک

  جدیدترین اثر وی از جان و از دل نام دارد که با همراهی گروه قمر اجرا شده است. آهنگساز و سرپرست اجرا در این آلبوم نیز نوید دهقان است.

  لیست آهنگهای این آلبوم عبارتند از:

  تا باز نیایی

  زلال

  دیوانه

  تکنوازی تار

  صحبای بهار

  از دورها

  دل ستان

  ساز و آواز

  ساقیا

  یاد

  از جان و از دل

  برای دانلود آلبوم جدید سالار عقیلی به نام از جان و از دل میتوانید به سایت موزیک جدید ایرانی مراجعه کنید. همچنین در این سایت می توانید به قسمت دانلود موزیک ویدیو جدید و دانلود آهنگ جدید بروید و موزیک ویدیوها و آلبوم های جدید از این هنرمند محبوب کشورمان را دانلود نمایید.

  Article source: http://munropetro.com/12935_%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B9%D9%82%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC/


  آلبوم جدید سالار عقیلی به نام میهن

  بدون نظر

  تمامی حقوق برای توپترین موزیک محفوظ بوده و کپی برداری از مطالب با ذکر منبع بدون مانع است.

  Article source: http://www.tooptarinmusic.com/38827-salar-aghili-mihan


  saziha.ir

  بدون نظر

  معرفی و دانلود بیش از ۵۰ نت پرطرفدار سنتور

  معرفی و دانلود بیش از ۵۰ نت پرطرفدار سنتور

  نت هایی پرطرفدار گردآوری کرده ایم از سنتور ! این نت های سنتور توسط آکادمی موسیقی سازی ها جمع آوری

  Article source: http://saziha.ir/


  Page 1 of 1012345...10...صفحه آخر