شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

نرم افزار نت نویسی

نتایج جستجو نت نویسی
N1426337103 نرم افزار نت نویسی N1425315606 نرم افزار نت نویسی N1406199966 نرم افزار نت نویسی N1397526577 نرم افزار نت نویسی
پکیج آموزش کامل تصویری پیانو(زبان فارسی) نرم افزار نت نویسی موسیقی Finale 2011 /اورجینال آموزش پاورپوینت 2013 خریدقوی ترین نرم افزار نت نویسی و ساخت موسیقی Finale اورجینال

آموزش به صورت مالتی مدیا(قابل اجرا در دستگاه خانگی)

هر چیزی که برای ساختن ، تنظیم ، اجرا و انتشار موسیقی به آن نیاز دارید

کاملترین آموزش پاورپوینت به زبان فارسی با مثالها و سرفصلهای مناسب کاربران ایرانی

خریدقوی ترین نرم افزار نت نویسی و ساخت موسیقی Finale اورجینال

13,000 تومان buy نرم افزار نت نویسی 13,000 تومان buy نرم افزار نت نویسی 14,000 تومان buy نرم افزار نت نویسی 12,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی
N1391852828 نرم افزار نت نویسی N1391772342 نرم افزار نت نویسی N1391689614 نرم افزار نت نویسی N1391688529 نرم افزار نت نویسی
خریدقوی ترین نرم افزار نت نویسی و ساخت موسیقی Finale /اورجینال آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم افزار) اورجینال آموزش نرم افزار سونار SONAR X1 /اورجینال (به همراه نرم افزار) اورجینال Finale2013 نرم افزار قدرتمند نت نویسی/اورجینال

خریدقوی ترین نرم افزار نت نویسی و ساخت موسیقی Finale /اورجینال

تعداد: ۱DVD

تعداد: 2DVD

سریع و پر قدرت

12,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی 10,800 تومان buy نرم افزار نت نویسی 9,800 تومان buy نرم افزار نت نویسی 8,000 تومان buy نرم افزار نت نویسی
N1391684812 نرم افزار نت نویسی N1391581356 نرم افزار نت نویسی N1391574855 نرم افزار نت نویسی N1388093973 نرم افزار نت نویسی
خریدSibelius 5/اورجینال پکیج طلایی قویترین نرم افزار نت نویسی/اورجینال نرم افزار آموزش سنتور اورجینال Sibelius / اورجینال

خریدSibelius 5/اورجینال

نسخه کامل در یک DVD

امکان انتخاب زاویه دید و انتخاب دوربین

خریدSibelius 5/ اورجینال

12,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی 10,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی 12,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی 12,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی
N1381485228 نرم افزار نت نویسی N1381485214 نرم افزار نت نویسی N1381397286 نرم افزار نت نویسی N1381397282 نرم افزار نت نویسی
قوی ترین نرم افزار نت نویسی و ساخت موسیقی Finale 2010(اورجینال) قوی ترین نرم افزار نت نویسی و ساخت موسیقی Finale 2010(اورجینال) آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم افزار) اورجینال آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم افزار) اورجینال

Finale حاوی صداهای بیش از 300 ساز می باشد که با کیفیت بالا توسط GPO تولید شده

Finale حاوی صداهای بیش از 300 ساز می باشد که با کیفیت بالا توسط GPO تولید شده..

کار با محیط اولیه نرم افزار Sonar،کامپیوتر ها صدا وموسیقی،Digital Audio

کار با محیط اولیه نرم افزار Sonar،کامپیوتر ها صدا وموسیقی،Digital Audio

8,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی 9,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی 7,200 تومان buy نرم افزار نت نویسی 7,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی
N1374065436 نرم افزار نت نویسی N1373697704 نرم افزار نت نویسی N1378299905 نرم افزار نت نویسی N1362751284 نرم افزار نت نویسی
قوی ترین نرم افزار نت نویسی و ساخت موسیقی Finale 2010(اورجینال) آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم افزار) اورجینال آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم افزار) اورجینال آموزش SONAR /اورجینال

نرم افزار نت نویسی Finale ابزاری آشنا برای اهل فن موسیقی به شمار می آید

کار با محیط اولیه نرم افزار Sonar،کامپیوتر ها صدا وموسیقی،Digital Audio

کار با محیط اولیه نرم افزار Sonar،کامپیوتر ها صدا وموسیقی،Digital Audio

آموزش نرم افزار ساخت و ویرایش موسیقی و اصوات دیجیتال+نرم افزار

9,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی 12,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی 9,200 تومان buy نرم افزار نت نویسی 6,900 تومان buy نرم افزار نت نویسی
N1362531531 نرم افزار نت نویسی N1362530925 نرم افزار نت نویسی N1362511507 نرم افزار نت نویسی N1362511380 نرم افزار نت نویسی
آموزش نرم افزار سونار SONAR X1 /اورجینال (به همراه نرم افزار) اورجینال آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم افزار) اورجینال آموزش نرم افزار سونار SONAR X1 /اورجینال (به همراه نرم افزار) اورجینال آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم افزار) اورجینال

آموزش کامل و تصویری ساخت و ویرایش موسیقی و اصوات دیجیتالی

تعداد: ۱DVD

آموزش سونار ایکس 1-آموزش SONAR X1+نرم افزارSONAR X1

تعداد: ۱DVD

8,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی 8,500 تومان buy نرم افزار نت نویسی 6,900 تومان buy نرم افزار نت نویسی 6,900 تومان buy نرم افزار نت نویسی
N1362509637 نرم افزار نت نویسی N1362505447 نرم افزار نت نویسی N1362501536 نرم افزار نت نویسی N1362075725 نرم افزار نت نویسی
پکیج طلایی قویترین نرم افزار نت نویسی/اورجینال آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم افزار) اورجینال Finale2013 نرم افزار قدرتمند نت نویسی/اورجینال آموزش نرم افزار سونار SONAR X1 /اورجینال (به همراه نرم افزار) اورجینال

نسخه کامل در یک DVD

تعداد: ۱DVD

نرم افزار قدرتمند نت نویسی

تعداد: ۱DVD

6,900 تومان buy نرم افزار نت نویسی 8,800 تومان buy نرم افزار نت نویسی 8,800 تومان buy نرم افزار نت نویسی 9,800 تومان buy نرم افزار نت نویسی
N1362075529 نرم افزار نت نویسی N1362073621 نرم افزار نت نویسی N1362073283 نرم افزار نت نویسی N1362069593 نرم افزار نت نویسی
آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم افزار) اورجینال Finale2013 نرم افزار قدرتمند نت نویسی/اورجینال پکیج طلایی قویترین نرم افزار نت نویسی/اورجینال آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم افزار) اورجینال

تعداد: ۱DVD

مناسب برای آموزش غیر حرفهای ها

نسخه کامل در یک DVD

تعداد: ۱DVD

9,800 تومان buy نرم افزار نت نویسی 9,800 تومان buy نرم افزار نت نویسی 9,800 تومان buy نرم افزار نت نویسی 12,800 تومان buy نرم افزار نت نویسی
N1362069564 نرم افزار نت نویسی N1362501384 نرم افزار نت نویسی N1362060624 نرم افزار نت نویسی N1362067838 نرم افزار نت نویسی
آموزش نرم افزار سونار SONAR X1 /اورجینال (به همراه نرم افزار) اورجینال پکیج طلایی قویترین نرم افزار نت نویسی/اورجینال آموزش نرم افزار سونار ۸ – Sonar 8 (به همراه نرم افزار) اورجینال قویترین نرمافزار نت نویسی موسیقی/اورجینال

آموزش کامل و تصویری ساخت و ویرایش موسیقی و اصوات دیجیتالی

نسخه کامل در یک DVD

تعداد: ۱DVD

نسخه کامل در یک DVD

12,800 تومان buy نرم افزار نت نویسی 8,000 تومان buy نرم افزار نت نویسی 15,000 تومان buy نرم افزار نت نویسی 10,200 تومان buy نرم افزار نت نویسی
N1362061543 نرم افزار نت نویسی N1362057354 نرم افزار نت نویسی N1362067951 نرم افزار نت نویسی N1362057182 نرم افزار نت نویسی
آموزش نرم افزار سونار SONAR X1 /اورجینال (به همراه نرم افزار) اورجینال Finale2013 نرم افزار قدرتمند نت نویسی/اورجینال Finale2013 نرم افزار قدرتمند نت نویسی/اورجینال پکیج طلایی قویترین نرم افزار نت نویسی/اورجینال

تعداد: 2DVD

سریع و پر قدرت

مناسب برای آموزش غیر حرفهای ها

نسخه کامل در یک DVD

15,400 تومان buy نرم افزار نت نویسی 15,800 تومان buy نرم افزار نت نویسی 10,200 تومان buy نرم افزار نت نویسی 15,300 تومان buy نرم افزار نت نویسی

صفحه:

1 2 3