آموزش آواز خوانی

نوشته شده در موضوع در 16 مارس 2015
آموزش آواز خوانی
نتایج جستجو آموزش آواز
N1426349291 آموزش آواز خوانی N1426348683 آموزش آواز خوانی N1416910140 آموزش آواز خوانی N1392565819 آموزش آواز خوانی
آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال آموزش آواز اورجینال خرید آموزش کامل ردیف آوازی سنتی ایران/اورجینال

آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

"آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی
"

آموزش گام به گام آواز را برای شما شرح می دهد و به صورت تصویری آموزش می دهد

خرید آموزش کامل ردیف آوازی سنتی ایران/اورجینال

14,900 تومان buy آموزش آواز خوانی 13,900 تومان buy آموزش آواز خوانی 30,000 تومان buy آموزش آواز خوانی 12,500 تومان buy آموزش آواز خوانی
N1392064837 آموزش آواز خوانی N1391582596 آموزش آواز خوانی N1381950902 آموزش آواز خوانی N1381950899 آموزش آواز خوانی
خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

تئوری موسیقی
تعریف موسیقی
نام نت‌های موسیقی
خطوط اضافه
آموزش آواز
تصنیف آغازین

تئوری موسیقی
تعریف موسیقی
نام نت‌های موسیقی
خطوط اضافه
آموزش آواز
تصنیف آغازین

12,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 13,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 8,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 9,500 تومان buy آموزش آواز خوانی
N1381486079 آموزش آواز خوانی N1381486075 آموزش آواز خوانی N1380531837 آموزش آواز خوانی N1373360945 آموزش آواز خوانی
آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

ردیف آوازی محمود کریمی بهترین ردیف برای آموزش آواز می باشد.

ردیف آوازی محمود کریمی بهترین ردیف برای آموزش آواز می باشد.

عناوین آواز و تصنیف خوانی :
1 درباره آواز
2 آواز و تصنیف و ترانه
3 تئوری موسیقی

آموزش آواز و تصنیف خوانی
عناوین آواز و تصنیف خوانی :
1 درباره آواز …

8,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 7,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 9,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 12,500 تومان buy آموزش آواز خوانی
N1372782694 آموزش آواز خوانی N1360450507 آموزش آواز خوانی N1360450041 آموزش آواز خوانی N1360448172 آموزش آواز خوانی
آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال بهترین آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال بهترین آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال بهترین آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال

استاد محمود کریمی (۱۳۰۶- ۱۳۶۳) در موسیقی ایران شخصیت بی نظیر و استثنایی است

قابل اجرا در تمام DVD Player های خانگی و کامپیوتر ها

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

12,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 14,700 تومان buy آموزش آواز خوانی 10,000 تومان buy آموزش آواز خوانی 8,800 تومان buy آموزش آواز خوانی
N1360447522 آموزش آواز خوانی N1360443640 آموزش آواز خوانی N1354953908 آموزش آواز خوانی N1354127772 آموزش آواز خوانی
آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

آموزش آواز و تصنیف خوانی تصویری

آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی

10,000 تومان buy آموزش آواز خوانی 13,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 7,000 تومان buy آموزش آواز خوانی 12,000 تومان buy آموزش آواز خوانی
N1353235798 آموزش آواز خوانی N1378107342 آموزش آواز خوانی N1360444576 آموزش آواز خوانی N1378221430 آموزش آواز خوانی
آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی اورجینال آموزش جامع تصویری آواز و تصنیف خوانی | اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال

آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال

ردیف آوازی محمود کریمی بهترین ردیف برای آموزش آواز می باشد.

دو DVD ویدیویی اورجینال فارسی

عناوین آواز و تصنیف خوانی :

1 درباره آواز

2 آواز و تصنیف و ترانه

9,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 8,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 11,300 تومان buy آموزش آواز خوانی 8,500 تومان buy آموزش آواز خوانی
N1349364521 آموزش آواز خوانی N1349268775 آموزش آواز خوانی N1394779970 آموزش آواز خوانی N1314016099 آموزش آواز خوانی
آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایران به روایت استاد محمود کریمی – اورجینال شرکتی

آموزش آواز و تصنیف خوانی تصویری

آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی

خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی

آموزش کامل ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی به روایت استاد کریمی

11,000 تومان buy آموزش آواز خوانی 4,900 تومان buy آموزش آواز خوانی 12,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 9,500 تومان buy آموزش آواز خوانی
N1313490334 آموزش آواز خوانی N1313485627 آموزش آواز خوانی N1313485798 آموزش آواز خوانی N1293610491 آموزش آواز خوانی
خریدآموزش کامل ردیف آوازی سنتی – استاد محمود کریمی خریدآموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی اورجینال آموزش کامل ردیف آوازی سنتی ایران – استاد کریمی/اورجینال خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی)

کاملترین مجموعه آموزشی ردیف آوازی ایران
استاد محمود کریمی
دوره صوتی

برای اولین بار در ایران
آموزش کامل ردیف آوازی و دستگاه های موسیقی

کاملترین مجموعه آموزشی ردیف آوازی ایران
استاد محمود کریمی

آموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی)
1CD

12,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 12,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 12,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 12,500 تومان buy آموزش آواز خوانی
N1284487185 آموزش آواز خوانی N1284482565 آموزش آواز خوانی N1409508248 آموزش آواز خوانی N1418806250 آموزش آواز خوانی
خریدآموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی) آموزش آواز و تصنیف خوانی اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی – اورجینال آموزش مباحث فنی و تکنیکی خوانندگی

آموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی)
1CD

آموزش آواز و تصنیف خوانی (صوتی)
1CD

نرم‌افزار مقدماتی آموزش آواز بصورت مالتی مدیا
فیلم ، صوت ، نت ، فیلم، متن

آموزش برررسی تکنیک های یک خواننده مطرح با خوانندگی و تکنیک ها و جنبه های فنی آن

12,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 12,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 14,500 تومان buy آموزش آواز خوانی 6,500 تومان buy آموزش آواز خوانی
N1351799764 آموزش آواز خوانی N1341407916 آموزش آواز خوانی N1358145613 آموزش آواز خوانی N1341408925 آموزش آواز خوانی
آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال آموزش آواز و تصنیف خوانی/اورجینال آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال

آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی – استاد محمود کریمی/اورجینال

روشی فوق تصور برای حفظ کردن ، اعداد ، فرمول های دشوار و .. بیاموزید

آموزش آواز و تصنیف خوانی تصویری

آموزش ردیف آوازی موسیقی سنتی ایرانی

13,800 تومان buy آموزش آواز خوانی 4,900 تومان buy آموزش آواز خوانی 5,800 تومان buy آموزش آواز خوانی 12,000 تومان buy آموزش آواز خوانی

صفحه:

1 2

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code